ທ່ານຮູ້ບໍ່ແຜ່ນດິນໄຫວວັນ 21 ພະຈິກຜ່ານມາ ໄຫວເຖິງ 71 ຄັ້ງ ເຊິ່ງແຮງສຸດ 6,4 ຣິກເຕີ

633

ຈາກເຫດການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ ຈຸດສູນກາງຢູ່ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນວັນດຽວກັນໄດ້ເກີດ After shock ເຖິງ 71 ຄັ້ງ ຕາມການລາຍງານຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນແຈ້ງການມີ 4 ສະບັບ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້.

ແຈ້ງການສະບັບທີ 1: ໄຫວ 18 ຄັ້ງ ເຊິ່ງແຮງສຸດ 2 ຄັ້ງຄື: 5,9 ຣິກເຕີ ໃນເວລາ 4:3 ໂມງ, ຄັ້ງທີ 2 ແຮງ 6,4 ຣິກເຕີ ເວລາ 6:50 ໂມງ ຈຸດສູນກາງຢູ່ເມືອງຫົງສາ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ແຈ້ງການສະບັບທີ 2: ໄຫວ 11 ຄັ້ງ ແຮງສຸດ 2 ຄັ້ງຄື: 4,8 ຣິກເຕີ ເວລາ 8 ໂມງ ແລະ 3,6 ຣິກເຕີ ເວລາ 10:36 ໂມງ ຈຸດສູນກາງຢູ່ເມືອງຫົງສາ.


ແຈ້ງການສະບັບທີ 3: ໄຫວ 4 ຄັ້ງ ແຮງສຸດ 1 ຄັ້ງ 4,1 ຣິກເຕີ ເວລາ 14 ໂມງ ຈຸດສູນກາງທີ່ບ້ານພະລານ ເມືອງຫົງສາ.

ແຈ້ງການສະບັບທີ 4: ໄຫວ 38 ຄັ້ງ ແຮງສຸດ 1 ຄັ້ງ 4,3 ຣິກເຕີ ເວລາ 21:10 ໂມງ ຈຸດສູນກາງຢູ່ບ້ານກິວມ່ວງ ເມືອງຫົງສາ.