ໂຄງການຊຸກຍູ້ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ເມືອງໂພນທອງ

399

ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບ ອົງການເວີລ ຄອນເຊີນ(World concern) ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອການຊຸກຍູ້ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ໄລຍະທີ 3 ຢູ່ເມືອງໂພນທອງ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງແຮມ ເອຣາວັນ ຣີເວີຊາຍ ນະຄອນປາກເຊ, ພະແນກສທາລະນະສຸກແຂວງ ລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ດຣ.ສົມກຽດ ວໍລະລາດ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ; ອົງການ ເວີລ ຄອນເຊີນ ລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ບ໋ອບ ເຈຄ໋ອບ(Bob Jacob) ຫົວໜ້າອົງການ ເວີລ ຄອນເຊີນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ມີ ທ່ານ ດຣ.ສີສະຫວາດ ສຸດທະນີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ການນໍາຈາກພະແນກການກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ການນໍາເມືອງໂພນທອງ ພ້ອມດ້ວຍຊ່ຽວຊານ, ພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ 2 ຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ເນື້ອໃນບົດບັນທຶກທີ່ເຊັນກັນໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີຫຼາຍກິດຈະກໍາ ທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕົ້ນຕໍແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ນັກພັດທະນາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງລະບົບນໍ້າຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍໃນຄອບຄົວ, ການຊຸກຍູ້ວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ, ນໍ້າດື່ມ, ສຸຂາພິບານ, ຫຼັກການອະນາໄມ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ເອສໄອວີ-ເອສ(HIV/AIDS) ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາຊີບ ເຊັ່ນ: ເຕັກນິກໃນການປູກເຂົ້າ, ການລ້ຽງສັດ, ການປູກພືດຜັກ ແລະ ການຝາກເງິນປະຢັດ ລວມງົບປະມານທັງໝົດ 568.400 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 5 ຕື້ກ່ວາກີບ.

ເຊິ່ງເປັນທຶນສົມທົບຈາກອົງການຈັດຕັ້ງການພັດທະນາ ເວີລ ຄອນເຊີນ, ມູນນິທິເອັນທຣັດ, ອົງການອົດສະຕາລີ ສໍາລັບການພັດທະນາສາກົນ (AusAid) ແລະ ອົງການ ເທຍ ອົດສະຕາລີ (TEAR Australia) ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ 8 ບ້ານ ຄື: ບ້ານໂນນກຸງ, ບຸ່ງແກ, ແກ້ງຍາວ, ໄຜ່ລ້ອມ, ບ້ານກ້ວຍ, ໜອງແຕ້ນ້ອຍ, ນາສະຫວ່າງ ແລະ ບ້ານໂພນໃຫຍ່, ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ.

ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະທີ 2 ຢູ່ເມືອງໂພນທອງ ໃນທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການເວີລ ຄອນເຊີນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຝາກປະຢັດ ແລະ ກຸ່ມປູກເຂົ້າ. ນອກນີ້ ກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານນໍ້າ ແລະ ວິດຖ່າຍ, ຝຶກອົບຮົມທັກສະໃນການດໍາລົງຊີວິດ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ, ປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ການປົກປ້ອງສິດທິເດັກ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດ ເອສໄອວີ/ເອດສ.

[ຂ່າວ-ພາບ: ທູນທອງໃຈ]