ຈູດທຳລາຍ ຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າ ທີ່ຍຶດມາຈາກທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຂາຍແຄມທາງ

576

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊຈູດທຳລາຍ ຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າ ທີ່ຍຶດມາຈາກທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຂາຍແຄມທາງ ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019 ນີ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການລ່າສັດແຕ່ລະຊະນິດ ລາວເຮົາມີກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ, ດັ່ງນັ້ນ ການລ່າສັດກໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ຂັ້ນເທິງວາງອອກ

ທັງນີ້ລາວເຮົາໄດ້ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ມາດຕາ 52 ໄດ້ລະບຸໄວວ່າ: ຫ້າມບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີການກະທໍາໂດຍນຳເອົາ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ທີ່ຍັງມີຊີວິດ,ຊາກ, ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງສັດອອກຈາກຖີ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສມາໄວ້ຄອບຄອງ ແລະ ລັກລອບຫາ,ລ່າ,ຊື້ຂາຍ ຫຼື ມີໄວ້ຄອບຄອງສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ລວມໄປເຖີງການຫາສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າໃນສະຖານທີ່ຫວງຫ້າມ ແລະ ເຂດອະນຸລັກພັນສັດ, ໃນລະດູການຂະຫຍາຍພັນ, ຖືພາ-ມານ ແລະ ລ້ຽງລູກນ້ອຍ.

ທັງນີ້ກໍ່ເພຶ່ອປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດປະເພດຕ່າງໆທີ່ຄົງຄວາມອຸດົມສົມບູນນັບມື້ນັບດີຂື້ນ ໂດຍມອບໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານກຳນົດມາດຕະຖານຄຸ່ມຄອງໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.