ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຊອບແວຣຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລັດ

354

ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ (ກຕດ), ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາການໃນຫົວຂໍ້ “ການນຳໃຊ້ ຊອບແວຣຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລັດ ແບບທັນສະໄໝ ເພື່ອຍົກປະສິດ ທິພາບ ຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນ ກວຕ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີຣິລັກ ໄຊຍະບຸນຊູ, ຮອງຫົວໜ້າ ກຕດ.

  

ການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ລົງເລິກພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊຶ່ງນັກສຳມະນາກອນໄດ້ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຫ້ອງການແບບທັນສະໄໝ ເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ (E-document) ແລະ ລະບົບຟາຍແຊສ (OwnCloud) ທີ່ເປັນຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ໂດຍຄະນະວິຊາການ ຂອງ ກຕດ.

ທີ່ຜ່ານມາ, ກຕດ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ນໍາໃຊ້ຊອບແວຣດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນ ເພື່ອຍົກປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ໄດ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ