ອົງການ SFE ສຳເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳລິນ 4 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

484

ຖືເປັນອີກໜຶ່ງເປົ້າໝາຍ ເຂົ້າໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ອັນສຸດທ້າຍຂອງ ອົງການ SFE ທີ່ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳລິນ ແລະ ກໍ່້ສາງວິດຖ່າຍ ເຊິ່ງເປັນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແບບປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ນ້ຳໃຊ້ທີ່ສະອາດ ພຽງພໍກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2019 ອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ເຂດຊຳຫຼວງ ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ເຊິ່ງມີອຳນາດການປົກຄອງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ນາຍບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນ 4 ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ດາກປະດຸ, ບ້ານ ດາກເບນ, ບ້ານ ດາກດາວ ແລະ ບ້ານ ດາກເສັງ ເຂດຊຳຫຼວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ລະບົບນ້ຳລິນແຈກທໍ່ ແລະ ກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍ ຂອງອົງການ SFE (ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ) ໄດ້ເລີມລົງມືການກໍ່ສ້າງເປັນວາລາ 3 ປີ ເຊິ່ງລ້າສຸດ ການກໍ່ສ້າງທີ່ສຳເລັດ ແລະ ມອບ-ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີ 3 ບ້ານເຊັ່ນ: ບ້ານ ດາກປະດຸ, ບ້ານ ດາກດາວ ແລະ ບ້ານ ດາກເສັງ ລວມີ 139 ຄອບຄົວ, 122 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ລະບົບນ້ຳລິນ ຫົວງານ ແມ່ນມີຝາຍຕັນນ້ຳຫ້ວຍທຳມະຊາດ, ມີອ່າງເກັບນ້ຳ, ໃຊ້ລະບົບທໍ່ PE63,PN8, PE50, PN16 ປະລິມານນ້ຳສະໜອງເຂົ້າອ່າງນ້ຳໃຫຍ່ 1,5 L ຕໍ່ 1 ວິນາທີ ຄວາມຍາວຂອງການຝັງທໍທັງໝົດ 7.850 ແມັດ, ພ້ອມນີ້ ກໍ່ຍັງໄດ້ກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍໃຫ້ປະຊາຊົນນຳອີກໄດ້ທັງໝົດ 131 ຂຸມ ລວມມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 485 ລ້ານກວ່າກີບ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ປະເທດ ອົດສະຕາລີ.

ທ່ານ ດາວິດ ມາໂລ ທີ່ປຶກສາຂອງອົງການ SFE ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສຳລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ຂອງອົງການນີ້ ປະກອບສ່ວນຊ່ອຍ ແກ້ ບັນຫາ ນ້ຳໃຊ້ສະອາດ ແລະ ວາດຮ້າຍ ໃຫ້ ຊາວບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ ເກີດຂຶ້ນ ຫລາຍແຫ່ງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ມາຮອດໄລຍະທີ 6 ຂອງແຜນງານປີ 2019 ເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍແລ້ວ ໃນທົ່ວແຂວງ ອັດຕະປື ລວມມີ 11 ບ້ານ ໃນນີ້ຢູ່ເມືອງ ຊານໄຊ ເຂດຊຳຫຼວງລວມມີ 5 ບ້ານ, ເຂດວັງຕັດ 3 ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ມີ 3 ບ້ານ ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນບັນດາບ້ານທີໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບນຳລິນແຈກທໍ່ນີ້ ພ້ອມກັນ ນຳໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຍືນຍົງ.

ໂດຍ: ຈັນສະໄໝ