ເປີດຊຸດອົບຮົມຍຸດທະສາດທາງທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ

324

ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ ລາວ – ອິນເດຍ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຊຸດອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ຍຸດທະສາດທາງທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ” ໃຫ້ແກ່ຄູ – ອາຈານໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ 8 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ງາມສີ ຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ ລາວ – ອິນເດຍ, ມີພະນັກງານຄູ – ອາຈານ ແລະ ສຳມະນາກອນ 20 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ງາມສີ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສຳມະນາກອນສາມາດກຳນົດແນວ ຄວາມຄິດ ແລະ ໂອກາດ, ຍຸດທະສາດທາງທຸລະກິດ ແລະ ສາມາດສ້າງຮູບແບບຈຳລອງທຸລະກິດ, ເພື່ອໃຫ້ສຳມະນາກອນໄດ້ຝຶກວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະການຕະຫຼາດອອນລາຍ ລວມທັງການສ້າງເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ຢູ່ລອດໄດ້ ພ້ອມທັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຕົວຈິງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໃນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຈາກທະນາຄານ ແລະ ສຳມະນາກອນສາມາດນຳເອົາທິດສະດີ, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄປຜັນຂະຫຍາຍໃນສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ພ້ອມທັງສ້າງຄູໃຫ້ມີ ຄວາມຊຳນານດ້ານຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນ – ການສອນ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຄວບຄູ່ກັບພາກທິດສະດີ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ສຳມະນາກອນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແນວຄິດດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ, ການກຳນົດຍຸດທະສາດທາງທຸລະກິດ, ການຂຽນຮູບແບບຈຳລອງທຸລະກິດ, ຫຼັກການຕະຫຼາດ, ເຕັກນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະຕະຫຼາດ, ສ່ວນປະສົມທາງການຕະຫຼາດ ເຊັ່ນ: ແຜນການຕະຫຼາດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ, ລາຄາ, ສະຖານທີ່ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຂາຍ, ການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ການຕະຫຼາດອອນລາຍ, ການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ ແລະ ລາຄາຂາຍຜະລິດຕະພັນ.

ຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 3 ວັນ ( ວັນທີ 30 ຕຸລາ ຫາ 1 ພະຈິກ ) ທີ່ສູນຜູ້ປະກອບການ ລາວ – ອິນເດຍ.

( ຂ່າວ: ແກ້ວ; ຮູບ: ບຸນທະວີ )

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ