ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື

485

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື

ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2019, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ວ່າການລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນປາກເຊ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ລະຫວ່າງວັນ 30 ຕຸລາ ຫາ 2 ພະຈິກ 2019.