ຊົມພາບຕະຫຼາດປາສົດ ທີ່ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

256

ນີ້ຄືພາບຕະຫຼາດປາ ທີ່ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ວັນ 28 ຕຸລາ 2019 ເຫັນແລ້ວເປັນຕາສະອອນ