ສ.ຣັດເຊຍ ສົ່ງນັກວິສາວະກອນມາຊ່ວຍຂຸດລະເບີດຢູ່ ສປປ ລາວ

425

ເມື່ອວັນທີ 24 ຕຸລາ 2019 ຜ່ານມານີ້, ນັກວິສາວະກອນ ແຫ່ງ ສ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງ ສປປ ລາວ ເພື່ອມາຂຸດຄົ້ນລະເບີດ ຢູ່ຕາມເຂດຮ່ອມພູ ແລະ ເຂດທົ່ງໄຫຫີນ ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ເຊິ່ງໃນປີ 2019 ທົ່ງໄຫຫີນ ໄດ້ຖຶກຮັບເຂົ້າເປັນ ມໍລະດົກໂລກ ຂອງອົງການ UNESCO.

ສຳລັບປີນີ້ ແມ່ນເປັນປີທີ່ 2 ທີ່ຄະນະເກັບກູ້ລະເບີດ ຈາກສູນເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນສາກົນ ແຫ່ງ ສ. ຣັດເຊຍ ຈະເດີນທາງມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເກັບກູ້ລະເບີດ ຢູ່ພາຍໃນດິນແດນຂອງ ສປປລາວ. ການເກັບກູ້ລະເບີດດັ່ງກ່າວ ຈະເລີ່ມປະຕິບັດງານ ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2019 ເຖິງ ເດືອນ ມີນາ ປີ 2020.

ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາຄູຝຶກຂອງສູນເກັບກູ້ລະເບີດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນໃນການເກັບກູ້ລະເບີດ ຈາກ ສ. ຣັດເຊຍ, ລວມທັງ ບັນດາຄຳສັ່ງ ແລະ ຄຳແນະນຳ ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການທຳລາຍລູກລະເບີດ.