ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຫຼາຍດ້ານຕໍ່ການພັດທະນາ

265

ຜູ້ຕາງໜ້າກອງທຶນເພື່ອເດັກແຫ່ງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຜີຍ: ເດັກເກນອາຍຸລະຫວ່າງ 17 ປີລົງມາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 70% ຍັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຂາດເຂີນສອງດ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງຈັດລຽງບຸລິມະສິດ ແລະ ດຳເນີນການລົງທຶນທີ່ຍືນຍົງໃສ່ເດັກ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເດັກລາວຮຸ່ນໃໝ່ມີອະນາຄົດທີ່ດີ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນປີ 2030.

ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ ຜູ້ຕາງໜ້າກອງທຶນເພື່ອເດັກແຫ່ງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ອຸຍນິເຊັບ ປະຈຳລາວ ເປີດເຜີຍຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ລາວຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຫຼາຍດ້ານກີດຂວາງຕໍ່ສິດທິຕ່າງໆຂອງເດັກ, ຈາກການວິເຄາະປັດໄຈການຂາດເຂີນທີ່ຊໍ້າຊ້ອນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 17 ປີລົງມາມີຄວາມຂາດເຂີນໃນຫຼາຍມິຕິ ແລະ ປະສົບກັບການກີດກັ້ນທີ່ຮຸນແຮງ ມີພຽງ 12% ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຂາດເຂີນຫຍັງເລີຍ, 70% ແມ່ນປະເຊີນກັບຄວາມຂາດເຂີນຢ່າງໜ້ອຍສອງດ້ານ ແລະ ອີກ 50% ຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂາດເຂີນສາມດ້ານ ຫຼື ຫຼາຍ ກວ່ານັ້ນ.

ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ສ້າງໂອກາດພິເສດທີ່ຈະເພີ່ມການປະຕິບັດການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ອັດຕາການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມຂອງລາວຈະບັນລຸໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອທຸກພາກຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິ ແລະ ມີການຈັດລຽງບຸລິມະສິດໃນການລົງທຶນ ເພື່ອປົດປ່ອຍສັກກະຍະພາບທີ່ໄຮ້ຂີດຈຳກັດຂອງຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນລາວ ແລະ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ເມື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສາມາດບັນລຸຜົນເປັນຈິງໄດ້.

ທ່ານ ກັນຍາ ຄຳມຸງຄຸນ ຮອງຫົວໜ້າກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ເປັນກຸ່ມຄົນຕົ້ນຕໍໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030. ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາເດັກ ຈຶ່ງເປັນບັນຫາສຳຄັນທີ່ທຸກພາກສ່ວນຄວນສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປັດຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງປະກອບດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ການສ້າງຕັ້ງກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ, ສ້າງຕັ້ງຈຸດປະສານງານຢູ່ບັນດາກະຊວງ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາໜ້າວຽກສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ທ່ານ ຄໍາພູນ ຕຸໄພທູນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການປະຕິບັດສິດທິພື້ນຖານ ເປັນຕົ້ນສິດໃນການຢູ່ລອດ, ສິດທິໃນການພັດທະນາ, ສິດໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ ຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດເປັນຕົ້ນ ບັນຫາດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບັນຫາຮີດຄອງປະເພນີ, ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງປະສົບໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານ ຄໍາພູນ ຕຸໄພທູນ ກ່າວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການລົງທຶນໃສ່ເດັກເປັນບັນຫາສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກສະຫວັນນະເຂດເປັນແຂວງທີ່ມີຈຳນວນເດັກນ້ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດທຽບໃສ່ບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ, ຖ້າຫາກວຽກງານສິດທິເດັກໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງລາວໄດ້ດີສົມຄວນ.

[ ຂ່າວ: ສົມລົດ ]

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ