ເມືອງລະມາມ ຈະສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸແຜນ

254

ປີ 2019 ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບສະເພາະ ພາຍໃນເມືອງ 4,49 ຕື້ກວ່າກີບ ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ແລ້ວ 3,2 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 74,4% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນເວລາທີ່ເຫຼືອອີກ 3 ເດືອນທ້າຍປີ ເມືອງຈະຕ້ອງສຸມທຸກກໍາລັງແຮງ ເພື່ອເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ທ່ານ ນາງ ສຸກມະນີ ໄຊຍະວົງຄໍາດີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິນເມືອງລະມາມ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໃນປີ 2019 ເມືອງລະມາມ ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ທັງໝົດ 35,7 ຕື້ກວ່າກີບ. ໃນນັ້ນ, ມີລາຍຮັບຈາກການດຸນດ່ຽງຂອງແຂວງ 31,2 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ລາຍຮັບພາຍໃນເມືອງ 4,49 ຕື້ກວ່າກີບ.ຜ່ານການປະຕິບັດມາຮອດວັນທີ 18 ຕຸລາ 2019 ລາຍຮັບພາຍໃນເມືອງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 3,2 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 74,4% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນີ້, ມີລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 2,3 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 71,3%; ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ – ຄ່າບໍລິການ 182 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 75,5%; ລາຍຮັບທີ່ດິນ 323 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 53,9% ແລະ ລາຍຮັບຊັບສິນ 383 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 85%.

ໂດຍລວມແລ້ວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຢູ່ພາຍໃນເມືອງລະມາມ ແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. ທັງນີ້, ກໍເນື່ອງຈາກວ່າຖານຂໍ້ມູນລາຍຮັບບໍ່ທັນລະອຽດຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນຈໍານວນຕອນດິນ, ບັນດາຂະແໜງການທີ່ມີລາຍຮັບຍັງບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບງົບປະມານການເງິນ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບມີການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການເທົ່າທີ່ຄວນ ຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະແດງອອກການເກັບອາກອນແມ່ນຊັກຊ້າ ຈົນເຮັດໃຫ້ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ, ແກ່ຍາວ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງໜີ້ທວງຍາກ.

ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຈ່າຍ ມາຮອດປັດຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 70% ເທົ່າກັບ 25 ຕື້ກວ່າກີບ. ໃນນີ້, ມີຈ່າຍເງິນເດືອນ 16 ຕື້ກວ່າກີບ.

ທ່ານ ນາງ ສຸກມະນີ ໄຊຍະວົງຄໍາດີ ກ່າວ: ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ, ເມືອງຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ປຸກລະດົມທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີພັນທະ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອປະກອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານ – ລັດຖະກອນໃນຂະແໜງການເງິນໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ, ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາແກ່ຍາວ, ສືບຕໍ່ເລັ່ງທວງຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນທີ່ຍັງຄ້າງມອບພັນທະ ໂດຍສະເພາະພາສີທີ່ດິນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາການ, ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ມີທິດຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຕາມຕົວເລກຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດ.

[ ຂ່າວ : ສັນຍາ ]

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ