ປຶກສາຫາລືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

271

ກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປີ 2018 – 2019 ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນປະຈໍາປີ 2019 – 2021 ຂອງໂຄງການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ( Lao, CSO, FLEGT ) ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄໍາພຸດ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ທ່ານ ນາງ ຄໍາບາງ    ທິບພະວົງ ຮອງປະທານສະມາຄົມຊີວະນານາພັນລາວ, ມີຕາງໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກອງກວດກາປ່າໄມ້, ຕາງໜ້າອົງການລິຄອບ, ອົງການອະນຸຮັກສັດໂລກ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ຂອງເມືອງເປົ້າໝາຍ  ຄື: ເມືອງພຽງ, ເມືອງປາກລາຍ ແລະ ເມືອງທົ່ງມີໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຄໍາພຸດ ອິນທະວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ສູ້ຊົນຍົກລະດັບຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຫຼື ປະມານ 16,5 ລ້ານເຮັກຕາ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ເປີດໂອກາດຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງກອງທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ເປັນຕົ້ນໂຄງການ Suford, BCC, FLEGT, FIP, Step ແລະ ອື່ນໆ.

ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງຜົນປະເມີນປີ 2015 ມີປະມານ 58% ຫຼື ປະມານ 13,7 ລ້ານກວ່າເຮັກຕາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດສະເພາະແຂວງໄຊຍະບູລີ ກໍມີປະມານ 71% ຂອງເນື້ອທີ່ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ປະມານ 1.147.230 ເຮັກຕາ.

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ມີປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ 70% ໃນທົ່ວປະເທດ ສະມາຄົມຊີວະນານາພັນລາວ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືການຄັດເລືອກເອົາ 6 ບ້ານ, 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍຕາມຂອບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະບ້ານທີ່ມີຂອບເຂດຕິດປ່າສະຫງວນ, ບ້ານທີ່ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ບ້ານທີ່ຢູ່ນອກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍຄືບ້ານໃຫຍ່ນາແວນ ແລະ ບ້ານນາແລ ເມືອງພຽງ, ບ້ານນາຄະຍາງ ແລະ ບ້ານຫາດດ້າຍ ເມືອງປາກລາຍ, ບ້ານແຄ່ນ ແລະ ບ້ານນາມ່ວງ ເມືອງທົ່ງມີໄຊ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ( Lao, CSO, FLEGT ) ໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ທິດທາງແຜນດໍາເນີນງານບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຈະໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບໄປລວງດຽວກັນ ແລະ ເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

[ ຂ່າວ: ບຸນທີ ]

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ