ກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີ ທ່າຊ້າງ ສະໜອງສິນຄ້າເຂົ້າຕະຫຼາດ 8 ໂຕນຕໍ່ອາທິດ

348

ກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີ ບ້ານທ່າຊ້າງ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າເຂົ້າຕະຫຼາດໄດ້ເຖິງ 8 ໂຕນຕໍ່ອາທິດ ເຊິ່ງມີໂຮງເຮືອນທີ່ສາມາດປູກຜັກໄດ້ທັງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ 300 ກວ່າໂຮງເຮືອນ.

ທ່ານ ຫວາດ ສຸວັນນະກຸມມານ ຫົວໜ້າກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີ ໃຫ້ຮູ້ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີ ບ້ານທ່າຊ້າງ ເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2010 ໂດຍມີພຽງ 8 ຄອບຄົວ, ຜະລິດໃນເນື້ອທີ່ 8 ໄລ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍເລີ່ມຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ປັດຈຸບັນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 100 ກວ່າຄອບຄົວ ມີເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ 137 ໄລ່, ມີເຮືອນຮົ່ມທີ່ສາມາດປູກໄດ້ທັງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ ທັງໝົດ 347 ຫຼັງ, ເຮືອນຮົ່ມໂຄງເຫຼັກ 30 ຫຼັງ, ມີນໍ້າສ້າງນໍາໃຊ້ເຂົ້າສະເພາະການຜະລິດທຸກຄອບຄົວ, ສາມາດສະໜອງສິນຄ້າເຂົ້າຕະຫຼາດໄດ້ອາທິດລະ 8 ໂຕນ ໂດຍນໍາສິນຄ້າໄປວາງຂາຍ 4 ມື້ 4 ຈຸດ ຄື: ຕະຫຼາດກະສິກໍາອິນຊີ ໜ້າສູນການຄ້າ ລາວ – ໄອເຕັກ ( ເປີດຂາຍວັນພຸດ ແລະ ວັນເສົາ ); ສ່ວນຢູ່ດົງນາໂຊກ, ຢູ່ບ້ານຊ້າງຄູ້, ເຂດຫຼັກ 5 ໃກ້ກັບກົມພະລາທິການ ທັງ 3 ຈຸດນີ້ ແມ່ນຂາຍໃນວັນຈັນ ແລະ ວັນພະຫັດ ເຊິ່ງເປັນການຂາຍແບບຕະຫຼາດນັດເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ເນື່ອງມາຈາກຜູ້ບໍລິໂພກເລີ່ມຫັນມາເອົາໃຈໃສ່ດູແລສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ຫາກໄດ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຫຼາຍກວ່ານີ້ເຊື່ອວ່າການບໍລິໂພກຜັກປອດສານພິດຈະແຜ່ຂະຫຍາຍກວ້າງກວ່ານີ້ ແລະ ຍັງຈະເປັນການສະໜັບສະໜູນການຜະລິດພາຍໃນນໍາອີກ.

ສ່ວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມອາດສາມາດເທົ່າທີ່ຄວນ ເນື່ອງຈາກທ່າແຮງການຜະລິດຂອງກຸ່ມຍັງເປັນແບບປະຖົມປະຖານ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາ ຫຼື ຊະນິດພືດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການແຕ່ລະໄລຍະໄດ້.

ຂ່າວ: ເອຢິບ, ຮູບ: ສຸກສະຫວັນ

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ