ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງລົງຮື້ຖອນປ້າຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນຜິດລະບຽບ

301

ລະຫວ່າງວັນທີ 3-7 ຕຸລາ209 ນີ້ໜ່ວຍງານວັດທະນະທຳ ຫ້ອງການຖະແຫຼ່ງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ລົງຮື້ຖອນແລະທຳລາຍປ້າຍຕ່າງໆທີບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ຈຳນວນ 62 ປ້າຍ

ນອກຈາກນີ້ ກໍ່ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກກັບເຈົ້າຂອງປ້າຍໄຟ 6 ປ້າຍ ໂດຍໃຫ້ມີໂຕໜັງສືລາວຂຶ້ນກ່ອນ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງມີຄວາມຈົບງາມ ແລະ ມີການໂຄສະນາທີ່ຖືກລະບຽບສອດຄ່ອງກັບວັດທະນະທຳລາວ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການເຮັດປ້າຍໂຄສະນາ ແມ່ນມີລະບຽບຫຼັກການຂອງມັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ພາສາລາວຢູ່ໃນປ້າຍ ເຊິ່ງເປັນການຍົກສູງພາສາແມ່ຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ

ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກບໍ່ຢາກຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບໃສ່ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຖືກຕາມລະບຽບການທີ່ຂັ້ນເທິງວາງອອກ.