ກປ ຈໍາປາສັກ ສຸມໃສ່ຫຼາຍໜ້າວຽກ ເພື່ອຜະລິດທົດແທນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

502

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ)ແຂວງຈໍາປາສັກ ຈະສຸມໃສ່ຫຼາຍໜ້າວຽກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດທົດແທນຜົນຜະລິດທີ່ເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນປີ 2019 ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັ່ງໃສ່ບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂປູກພືດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

ທ່ານ ປະດິດ ວັນນະລັດສະໝີ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໃຫ້ສໍາພາດ ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ໂດຍມີບາງຕອນກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງນໍ້າບົກແຫ້ງແລ້ວ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ພວກເຮົາ ຈະເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້, ປຸກລະດົມຢ່າງແຂງແຮງ ເພື່ອເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ໃຫ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດຢ່າງເປັນຂະບວນກ້ວາງຂວາງ ເພື່ອທົດແທນຜົນຜະລິດທີ່ຖືກເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ.

ໂດຍຈະຈັດສົ່ງພະນັກງານການນໍາ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງພະແນກ ລົງຊ່ວຍເມືອງ ແລະ ບ້ານ ພ້ອມທັງຮ່ວມກັນກວດກາຄືນຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ ເພື່ອກໍານົດແຜນການຟື້ນຟູການຜະລິດໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການ; ຈາກນັ້ນ ກໍ່ກະກຽມແນວພັນພືດ-ສັດ,ຝຸ່ນ, ປຸ໋ຍ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ລວມທັງພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະລິດຕ່າງໆ ໂດຍຈະປະສານສົມທົບກັບບໍລິສັດ ທີ່ນໍາເຂົ້າປັດໄຈການຜະລິດພາຍໃນແຂວງ ເພື່ອວາງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນໍາເຂົ້າ.

ທ່ານ ປະດິດ ວັນນະລັດສະໝີ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ພ້ອມກັນນີ້ ພວກເຮົາກໍ່ຈະຮີບຮ້ອນຟື້ນຟູປັບປຸງ, ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຊົນລະປະທານ ຕາມເງື່ອນໄຂຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງ ໄປຄຽງຄູກັບການປຸກລະດົມຊາວກະສິກອນອະນາໄມ, ຂຸດລອກຄອງເໝືອງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ-ທົ່ວເຖິງ; ຊຸກຍູ້ບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການປູກສາລີ, ຢາສູບ, ຖົ່ວດິນ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ໝາກແຕງ, ໝາກໂມ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ.

ທີ່ມາ: champamai newspaper