ເຊກອງ ເປັນອີກແຂວງນຳເຂົ້າສານລາຄາຖືກຂາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ເພື່ອແຊກແຊງລາຄາເຂົ້າທີ່ມີການເໜັງຕີງສູງ

381

ໃນວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019 ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງເຊກອງ ເປີດຂາຍເຂົ້າສານໜຽວ ເພື່ອແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດເຂົ້າ ທີ່ມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນສູງໃນຊ່ວງໄພພິບັດໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານຕໍາຫລວດ ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ຊື້ເຂົ້າກິນໃນລາຄາທີ່ເໜາະສົມ ເຊິ່ງລາເຂົ້ານຳມາຂາຍໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 7.000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ.

ທ່ານ ອຸດົມ ສົມຈັນທາ ຮອງອໍານວຍການບໍລິສັດການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າເມືອງລະມາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອເປັນການນໍາເອົາເຂົ້າມາແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫລາດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນບໍລິສັດເປັນຜູ້ເຮັດໜ້າທິ່ໃນການສະໜອງເຂົ້າໂດຍໄດ້ນໍາເອົາເຂົ້າສານປະເພດ 2 ອອກມາແຊກແຊງລາຄາຈໍານວນທັງໝົດ 50 ໂຕນ ເຊິ່ງມີຈູດຈໍາໜ່າຍເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເດີ່ນຂອງສູນການຄ້າ; ແຂວງເຊກອງ ເລີ່ມຂາຍແຕ່ວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019 ໃນລາຄາ 7.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ຖ້າຫາກລາຄາເຂົ້າກິນຍັງມີສະພາບລາຄາເໜັງຕີງ ກໍອາດຈະຂະຫຍາຍລົງສູ່ເມືອງອື່ນໆຕື່ມອີກ.

Cr: ຂປລ