ໄຊບູລີເລັ່ງສ້ອມແປງຂົວທີ່ເປ້ເພ

415

ຫຼັງຈາກຝົນໄດ້ຢຸດຕົກ,ລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ນໍ້າເຊນ້ອຍໄດ້ຫຼຸດລົງ, ເສັ້ນທາງແລະຂົວທີສັນຈອນໄປມາຫາຊູ່ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານຫຼາຍແຫຼ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ຂົວແຫ່ງຖືກນໍ້າເຊາະເຈື່ອນຈົນເປ້ເພເສຍຫາຍ ເຊິ່ງບໍ່ມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ສະນັ້ນ ມາໃນທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້

ທາງການນໍາຂັ້ນເມືອງສົບກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນໍາໂດຍ ທ່ານ ອ່ອນລໍາພັນ ບົວສີແກ້ວ ເຈົ້າເມືອງ ໄຊບູລີ ,ໄດ້ລົງຕິດຕາມ, ສຸກຍູ້, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ປະຊາຊົນ ເລັ່ງສ້ອມແປງຂົວ 7 ແຫ່ງພາຍໃນເມືອງໄຊບູລີໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ, ໃນນັ້ນມີ ຂົວໄມ້ ບ້ານກາຈຸ, ຂົວຫ້ວຍລັງກາ ບ້ານສະຫວ່າງ, ຂົວເບເລຫ້ວຍປາກຄູນ ບ້ານ

ສີວິໄລ, ຂົວຫ້ວຍຂົວ ແລະ ຫ້ວຍຍາງ ບ້ານແກ້ງແວງ, ຂົວຫ້ວຍຄັນແທ ແລະ ຫ້ວຍຕາບອງຮາບ ບ້ານດົງໝາກໄຟ, ເຊິ່ງໃນການສ້ອມແປງຂົວໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ໄດ້ຮັບການອຸປະຖໍາ,ປະກອບສ່ວນຈາກບໍສັດຕ່າງໆ, ໃນນັ້ນມີ ບໍລິສັໝູຄໍາ ປະກອບສ່ວນລວມມູນຄ່າ 25 ລ້ານກີບ, ບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ 20 ລ້ານກີບ, ບໍລິສັດສີວິໄລແຮ່ – ຊາຍ 8 ລ້ານ 5 ແສນກີບ, ບໍລິສັດວັດທະນາແຮ່- ຊາຍ 4ລ້ານ 5 ແສນກີບ, ລວມມູນຄ່າໃນການສ້ອມແປງທັງໝົດ 80 ລ້ານກວ່າກີບ

ນອກນັັ້ນກໍ່ຍັງມີຍານພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ໃນການສ້ອມແປງຂົວ, ສ່ວນແຮງງານແມ່ນອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ປະຊາຊົນສາມັກຄີ ສຸມເຮືອແຮງໃສ່ ເຊິ່ງມາຮອດປະບັນຂົວດັ່ງກ່າວສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ ແລະ ຍັງມີຂົວອີກ 3 ແຫ່ງທີ່ຈະມີແຜນສ້ອມແປງຄືນໃໝ່ໃນອີກຕໍ່ໜ້າ.
ພາບ-ຂ່າວ: ຄໍາກອນ ພອນມາລາ

ຂໍ້ມູນຈາກ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ