ລັດແຈ້ງ!! ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເລີ່ມມື້ອື່ນເຊົ້າ

464

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1333/ອຄ. ກຄພນ ລົງວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019 ໃຫ້ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໜ້າປໍ້າ ເພື່ອດັດສົມ ລາຄາຄັງແຮງຂອງຜູ້ປະກອບການເຊິ່ງໄດ້ປັບຫຼຸດ ຄັງແຮນໍ້າມັນອັດຊັງພິເສດເປັນ 400 ກີບ (ຈາກ 700 ກີບ/ລິດ ລົງມາເປັນ 300 ກີບ); ຄັງແຮນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ ລົງມາເປັນ 220 ກີບ/ລິດ (ຈາກ 440 ກີບ/ລິດ ມາເປັນ 220 ກີບ/ລິດ) ແລະ ຄັງແຮນໍ້າມັນກາຊວນ ລົງເປັນ 170 ກີບ/ລິດ (ຈາກ 590 ກີບ/ລິດ ລົງເປັນ 420 ກີບ/ລິດ).

ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ຫຼຸດກຳໄລຂາຍຍົກລົງ 10 ກີບ/ລິດ/ຊະນິດ (ຈາກ 130 ກີບ/ລິດ ລົງເປັນ 120 ກີບ/ລິດ) ແລະ ຫຼຸດບໍລິການປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລົງ 10 ກີບ/ລິດ/ຊະນິດ (ຈາກ 260 ກີບ/ລິດ ລົງເປັນ 250 ກີບ/ລິດ).

ສ່ວນລາຄາຂາຍຍ່ອຍໜ້າປໍ້າໄດ້ປັບຂຶ້ນ ລາຄາແອັດຊັງພິເສດຢູ່ທີ່ 460 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທຳມະດາ 330 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນຢູ່ທີ່ 160 ກີບ/ລິດ. ສໍາລັບບັນດາປໍ້າໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ມີການປັບຂຶ້ນລາຄາດັ່ງນີ້: