ປະຊາຊົນເມືອງຊະນະສົມບູນ ຍັງຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມ

361

ຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ທະຍອຍກັນເກັບເຄື່ອງຂອງເຂົ້າສູ່ບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ, ຫຼັງຈາກທີ່ນ້ຳບົກແຫ້ງລົງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 9 – 10 ກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ, ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ້ານໂສໂລນ້ອຍ – ໂສໂລໃຫຍ່, ບ້ານເດື່ອ ແລະ ອີກຫຼາຍບ້ານຍັງຕ້ອງການເຂົ້າສານ, ອາຫານ, ນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳໃຊ້ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ທ່ານ ວິໄລ ວັນທິເດດ ນາຍບ້ານໂສໂລນ້ອຍ ກ່າວວ່າ: ນັບແຕ່ກາງຄືນຂອງວັນທີ 1 ກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ເກີດມີຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຫ້ວຍ ແລະ ນ້ຳເຊໂດນ ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກບ້ານ ປະມານ 60 ແມັດ ໄດ້ຍື່ງຂຶ້ນຖ້ວມບ້ານໂສໂລນ້ອຍ ນັບແຕ່ວັນທີ 2 ກັນຍາ ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນນ້ຳບໍ່ຂຶ້ນໄວປານໃດ, ປະຊາຊົນຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມເກັບເຄື່ອງຂອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຂົນຍ້າຍໄປໄວ້ບ່ອນປອດໄພ ເພາະຄິດວ່ານ້ຳຈະບໍ່ຖ້ວມສູງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຮອດວັນທີ 5 ກັນຍາ ນ້ຳໄດ້ຍື່ງຂຶ້ນຖ້ວມຢ່າງໄວວາ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈບອກປະຊາຊົນຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນສູງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ສ່ວນເຄື່ອງຂອງ, ສັດລ້ຽງແມ່ນເກັບນຳບໍ່ທັນ, ບາງຄົນ, ບາງຄອບຄົວໄດ້ແຕ່ເຄື່ອງນຸ່ງຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.

ບ້ານໂສໂລນ້ອຍ ມີທັງໝົດ 150 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 154 ຄອບຄົວ ເຊິ່ງເຫດການນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຮືອນຮ້ານ ເສົາຕັ້ງໃສ່ຫີນຈຳນວນ 7 ຫຼັງ, ເລົ້າເຂົ້າ 22 ຫຼັງ ໄຫຼໄປກັບນ້ຳ, ອີກ 3 ຫຼັງຄາເຮືອນຖືກຍຸບຕົວລົງ ແລະ ເປ່ເພເສຍຫາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ລວມທັງໝົດເປັນ 15 ຫຼັງ. ນອກຈາກນີ້, ເລົ້າເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນຖືກນ້ຳຖ້ວມເສຍຫາຍເກືອບທັງໝົດ, ໃນຂະນະທີ່ເນື້ອທີ່ນາປີ 147 ກວ່າເຮັກຕາກໍຖືກນ້ຳຖ້ວມ ຕາມການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຍັງປະມານ 5 ເຮັກຕາ ທີ່ອາດຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ.

ມາຮອດວັນທີ 9 – 10 ກັນຍາຜ່ານມາ, ຊາວບ້ານໂສໂລນ້ອຍ ໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ບ້ານເຮືອນຂອງຕົນເກືອບທັງໝົດແລ້ວ, ສ່ວນຜູ້ທີ່ເຮືອນຖືກນ້ຳຊຸໄຫຼ ແລະ ເປ່ເພ ໄດ້ອາໄສຢູ່ກັບຍາດພີ່ນ້ອງພາຍໃນບ້ານ, ບາງຄອບຄົວກໍໄປອາໄສຢູ່ກັບຍາດພີ່ນ້ອງບ້ານອື່ນໄປກ່ອນ.

ນາຍບ້ານໂສໂລນ້ອຍ ກ່າວອີກວ່າ: ຫຼັງຈາກນີ້ໄປຈະໄດ້ລະດົມປະຊາຊົນເຮັດນາແຊງ ເພື່ອທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ ຫາກບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຂາດເຂົ້າກິນຕະຫຼອດປີ ແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊ່ວຍສ້ອມແປງຊົນລະປະທານທີ່ເປ່ເພຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ລວມທັງສະໜອງແນວພັນເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລົງມືເຮັດນາແຊງທັນຕາມລະດູການ.

ສ່ວນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມ ໄດ້ມີບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ທະຍອຍນຳເອົາເຂົ້າສານອາຫານແຫ້ງ ແລະ ນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳໃຊ້ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຫານການກິນ ແລະ ນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳໃຊ້.

ຫຼ້າສຸດ, ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາຜ່ານມາ, ໂຮງງານນ້ຳດື່ມບ້ານບຸ່ງຄ້າ ເມືອງຊະນະສົມບູນ ໄດ້ນຳນ້ຳດື່ມຕຸກໃຫຍ່ໄປຊ່ວຍປະຊາຊົນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ນຳເອົາຕຸກນ້ຳດື່ມມາຮ່າຍເອົາເພື່ອໄວ້ດື່ມ, ສ່ວນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຕຸກ ໂຮງງານດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ໃຫ້ຢືມຕຸກກ່ອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານໂສໂລນ້ອຍ ມີນ້ຳໄວ້ດື່ມກັນຖ້ວນໜ້າ.

ສຳລັບເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ ຖືກນ້ຳຖ້ວມທັງໝົດ 34 ບ້ານ, 7,6 ພັນກວ່າຄອບຄົວ. ໃນນັ້ນ, ມີ 16 ບ້ານຖືກຖ້ວມໜັກ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ 1.860 ຄອບຄົວ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຍັງຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບ້ານໂສໂລໃຫຍ່, ໂສໂລນ້ອຍ, ບ້ານເດື່ອ ແລະ ອີກ 10 ກວ່າບ້ານ ເນື່ອງຈາກໄລຍະຜ່ານມາ ເຖິງວ່າມີຫຼາຍພາກສ່ວນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ.

( ຂ່າວ: ຄຳເຮືອງ )