ຜົນເສຍຫາຍເນື້ອທີ່ນາ ປະຊາຊົນບ້ານໜອງໃສ ແລະ ບ້ານທົ່ງນາຄຳ

363

ທ່ານ ອະນຸສັກ ຈຳປາຄຳ ຫົວໜ້າພະແນກກະ​ສິ​ກຳ​-ປ່າໄມ້ເແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນເສຍຫາຍເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດເຂົ້າຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ບ້ານໜອງໃສ ແລະ ບ້ານທົ່ງນາຄຳ ເມືອງສາລະວັນ,​ ທີ່ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ​ ຊື່ງກ່ອນອື່ນ, ທ່ານກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ບ້ານໜອງໃສ ແມ່ນມີເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ 4 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ຖືກກະທົບ 123 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ສວນຖືກກະທົບ 5.20 ເຮັກຕາ, ເສຍຫາຍ 4.40 ເຮັກຕາ ແລະມີສັດລ້ຽງທີ່ຕາຍຄື: ຄວາຍ 3 ໂຕ, ງົວ 18 ໂຕ, ໝູ 9 ໂຕ, ສັດປີກ 959 ກວ່າໂຕ, ໜອງປາຖືກກະທົບ 52 ໜອງ ໃນເນື້ອທີ 22.250 ເຮັກຕາ ແລະສິ່ງຂອງອື່ນໆອີກ.

ໂດຍ: ສື່ມວນຊົນສາລະວັນ