ຈຳປາສັກ ເລັ່ງກວດກາໄຟຟ້າ ຫຼັງນໍ້າບົກແຫ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ

793

ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ຜ່ານມາ, ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຈໍາປາສັກ ເລັ່ງກວດກາ ແລະ ເປີດກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ບາງບ້ານທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫຼັງນໍ້າບົກແຫ້ງ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ນຳໃຊ້ໄຟເປັນປົກກະຕິ.

ທ່ານຄູນ ບົວແພງພັນ ຫົວໜ້າ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຈໍາປາສັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟາລາວ ໄດ້ເລັ່ງກວດກາ ແລະ ເປີດການນໍ້າໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ໃນແຕ່ລະບ້ານທີ່ມີເງື່ອນໄຂ (ພາຍຫຼັງນໍ້າບົກລົງ) ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ມີສະຕິໃນການເປີດນໍາໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນຢ່າງມີສະຕິ, ລະມັດລະວັງ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເກີດຄວາມອັນຕະລາຍ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນເສຍຫາຍແກ່ຊີວິດ-ຊັບສິນ.

ພ້ອມນີ້, ທາງບໍລິສັດກໍ່ມີຄວາມພ້ອມເພື່ອບໍລິການດ້ານກະແສໄຟຟ້າ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເບີໂທລະສັບ: 031 1199 ແລະ 212 046.