500 ກວ່າເຮັກຕາ ເນື້ອທີ່ນາຢູ່ອຸທຸມພອນ ຖືກນໍ້າຖ້ວມ

372

ອຸທຸມພອນ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ຫຼັງຖືກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸເຂດຮ້ອນພັດຜ່ານເມື່ອຕົ້ນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ປັດຈຸບັນ, ນໍ້າຍັງຖ້ວມບ້ານເຮືອນ, ເນື້ອເນື້ອທີ່ນາ ແລະ  ເສັ້ນການສັນຈອນໄປມາຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຕ່າງໆຂອງເມືອງອຸທຸມພອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດບ້ານ ໂພນເດື່ອ, ຕູມ, ໂພນຢານາງ, ນາຄູ, ນາຊະໂນດ, ດົງທ່າ, ປ່າໄລ່, ນາໂພ ໂຄກໃຫຍ່, ໂຄກປ່າຫວາຍ, ເຫຼົ່າໃຫຍ່, ແມດ, ໂນນວິໄລ, ທົ່ງນາ, ກຸດແຂ້, ນາກະເຊາະ ແລະ ເຂດດົງນ້ອຍນາຫົວຄຳ ຖືວ່າເຂດນີ້ແຕ່ລະປີແມ່ນຖືກນໍ້າຖ້ວມຕະຫຼອດເພະາເປັນເຂດທີ່ຕໍ່າ.

ອີງຕາມການລາຍຂອງນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ ຂັນທະວົງ ສະຫວັນອະໂນໄທ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເມືອງອຸທຸມພອນ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ເມືອງອຸທຸມພອນ ເປັນອີກເມືອງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸເຂດຮ້ອນພັດຜ່ານ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມເນື້ອທີ່ນາ ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເປັນຈຳນວນກວ່າ 503 ເຮັກຕາ, ໜອງປາ ເສຍຫາຍ 198 ໜອງ ແລະ ສັດລ້ຽງຖືກນໍ້າຖ້ວມຕາຍ 7 ໂຕ, ສູນຫາຍ 5 ໂຕ. ສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ເທື່ອ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນນການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວນາ ແມ່ນລໍໃຫ້ນໍ້າຫຼຸດລົງທາງຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເມືອງມີແຜນນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງຂໍແນວພັນພືດ, ກະສອບ, ປຸ໋ຍຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ລູກປາເພື່ອມາທົດແທນໜອງປາທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມເສຍຫາຍ ແລະ ຢາວັກຊິນສັກງົວ, ຄວາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນພະບາດບວມ, ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆທີ່ມາກັບນໍ້າ.

ຂະນະທີ່, ປະຊາຊົນບ້ານໂພນເດື່ອໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ພາຍໃນບ້ານແມ່ນຖືກ ນໍ້າຖ້ວມມາແລ້ວເຖິງ 3 ຄັ້ງ, ຄັ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ
ສຳລັບຄັ້ງທີ 3ນີ້ ບໍ່ໜັກປານໃດແຕ່ກໍ່ໃກ້ຄຽງກັນ, ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງທີ່ໄປຫາບ້ານນາຄູແມ່ນບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄປໄດ້ນໍ້າຖວ້ມເສັ້ນທາງສູງແມັດກວ່າ, ສ່ວນວ່າເນື້ອທີ່ນາພາຍໃນບ້ານກໍ່ຖືກນໍ້າຖວ້ມແລ້ວ 700 ກວ່າເຮັກຕາ, ຂອງເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ ພາຍໃນບ້ານ 1.050 ເຮັກຕາກວ່າ, ສ່ວນວ່າຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສາມາດປະເມີນໄດ້ເທື່ອ ລໍຖ້ານໍ້າຫຼຸດລົງ.