ລາວ – ຮົງກາລີ ຕົກລົງຍົກເວັ້ນວີຊາ ໜັງສືຜ່ານແດນການທູດ ແລະ ລັດຖະການ

386

ລາວ – ຮົງກາລີ ຕົກລົງຍົກເວັ້ນວີຊາ ສຳລັບຜູ້ຖືໜັງສືຜ່ານແດນ ການທູດ ແລະ ລັດຖະການ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຮົງກາລີ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມ ໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2019 ທີ່ ປະເທດ ຮົງກາລີ, ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 09 ກັນຍາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນສຳຄັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຄົນສັນຊາດ ຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໜຶ່ງ ທີ່ຖືໜັງສືຜ່ານແດນການທູດ ຫລື ລັດຖະການ ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ, ເດີນທາງຜ່ານດິນ ແດນຂອງຄູ່ສັນຍາໄດ້ ໃນໄລຍະບໍ່ເກີນ 90 (ເກົ້າສິບ) ວັນ ຂອງໄລຍະ ເວລາ 180 ວັນ (ຮ້ອຍແປດສິບ) ວັນ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີວີຊາ.

2. ໜັງສືຜ່ານແດນການທູດ ແລະ ລັດຖະການ ຈະຕ້ອງມີອາຍຸນຳໃຊ້ ຢ່າງໜ້ອຍຫົກ (6) ເດືອນ ນັບແຕ່ມື້ເດີນທາງອອກຈາກ ປະເທດຄູ່ສັນຍາ.

3. ຄົນສັນຊາດ ຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໜຶ່ງ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສຳນັກງານການທູດ ຫລື ສຳນັກງານກົງສຸນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງ ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງ, ຄູ່ຮ່ວມສົມລົດ ແລະ ລູກ ທີ່ຮ່ວມຄອບຄົວດຽວກັນ ທີ່ຖືໜັງສື ຜ່ານແດນທີ່ມີອາຍຸນຳໃຊ້, ຈະຕ້ອງຂໍວີຊາ ທີ່ເໝາະສົມໃດໜື່ງ ກ່ອນການເດີນທາງເຂົ້າ.

4. ຄົນສັນຊາດ ຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໜຶ່ງ, ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການເຫັນ ດີໃນການແຕ່ງຕັ້ງມາປະຈຳການ, ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າ, ຜ່ານ, ພັກເຊົາ ແລະ ອອກຈາກດິນແດນຂອງຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໄດ້ ໂດຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີວີຊາຕະຫລອດໄລຍະເວລາປະຈຳການ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ