ເຂື່ອນນໍ້າຄານ 3 ຈະປ່ອຍນໍ້າຄືນນີ້ ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ລ່ອງນໍ້າມີສະຕິເຝົ້າລະວັງ

494

ເນື່ອງຈາກປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນເຮັດໃຫ້ລະດັບກັກເກັບນໍ້າ ໃນອ່າງເກັບນໍ້າເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ3 ເພີ່ມຂຶ້ນໃກ້ຈະຮອດລະດັບສູງສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົວເຂື່ອນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ3 ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງປ່ອຍນໍ້າຂອງຈາກອ່າງກັກເກັບນໍ້າໃນຕອນທ່ຽງຄືນຂອງມື້ນີ້.

ວັນທີ 2 ກັນຍາ 2019 ເຂື່ອນໄຟຟນໍ້າຄານ3, ຝ່າຍຜະລິດ, ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 2994/ຜຟຟລ.ນ 2-3 ລົງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2019 ເຖິງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຫຼວງພະບາງ; ຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ຊຽງເງິນ; ຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ; ຫົວໜ້າ ບໍລິສັດ ເອບີກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານຈຳກັດຜູ້ດຽວຫ້ອງການບັນຊາການ ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ບໍ່ເຕ່ນ ຫາ ວຽງຈັນຊ່ວງທີ IV ປະຈຳແຂວງ ຫຼວງພະບາງ; ຫົວໜ້າ ກຸ່ມບໍລິສັດນໍ້າທາກໍ່ສ້າງທາງຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພະແນກບໍລິຫານທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ; ຫົວໜ້າ ລັດວີສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ສາຂານະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ ລາວເອເຊຍ ເລື່ອງ ຈະລະບາຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ3

ໃນແຈ້ງການລະບຸໄວ່ວ່າ: ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ2-3 ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ນັບແຕ່ເວລາ 24:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2019 ຂະໄດ້ລະບາຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ3, ປັດຈຸບັນຈຳນວນການລະບາຍນໍ້າຜ່ານເຄື່ອງຈັກແມ່ນ 172 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ ແລະ ຈະລະບາຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ 250-300 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ  ລວມການລະບາຍນໍ້າລົງສູ່ທ້າຍເຂື່ອນທັງໝົດ 422-472 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ ເຊິ່ງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າທ້າຍເຂື່ອນປ່ຽນແປງຈາກລະດັບນໍ້າປົກກະຕິ 307,70 masl  ມາຢູ່ໃນລະດັບ 309,50 masl ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 1,8-2 ແມັດ (ລະດັບນໍ້າບໍ່ຈັດຢູ່ໃນລະດັບອັນຕະລາຍ).

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍປະຊາສຳພັນເຖິງອຳນາດການປົກຄອງ ຜຜູ້ປະກອບການ ທຸກພາກສ່ວນຮ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ລ້ອງສາຍນໍ້າຄານຕອນລຸ່ມ ຈົ່ງມີສະຕິກຽມພ້ອມໃຫ້ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍ ຈາກນໍ້າຖ້ວມອັ່ງ ອັນເນື່ອງມາຈາກການລະບາຍຜ່ນປະຕູນໍ້າລົ້ນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າທ້າຍເຂື່ອນ ແລະ ລ້ອງນໍ້າຄານຕອນລຸ່ມເພີ່ມຂຶ້ນ.          

ໝາຍເຫດ: ການລະບາຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ອາດມີການປ່ຽແປງໂດຍອີງໃສ່ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າຕົວຈິງ.