ກະຊວງການຄ້າ ປັບລົງຄາລານໍ້າມັນ ມີຜົນມື້ອື່ນເປັນຕົ້ນໄປ

569

ເນື່ອງຈາກລາຄານໍ້າມັນດິບໃນຕະຫຼາດໂລກທີ່ມີການປັບຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເພາະໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພາະຄວາມກັງວົນຕໍ່ພາຍຸເຮີຣິເຄນໂດຣຽນ (Dorian) ທີ່ຈະເຄື່ອນເຂົ້າຝັ່ງຟໍຣິດາ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງເປັນເຮີຣິເຄນລະດັບ 4 ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ນໍ້າມັນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນມີການປັບຫຼຸດລົງ, ຂະນະທີ່ບ້ານເຮົາ ເປັນປະເທດນຳເຂົ້າກໍ່ໂຊກດີໄປນຳ ໄດ້ຊື້ໃນລາຄາທີ່ຖືກລົງ.

ເມື່ອສະຖານະການຕະຫຼາດນໍ້າມັນມີການປັບຕົວລົງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບລົງລາຄານໍ້າມັນໜ້າປໍ້າ ໃນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງການປັບລົງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນແອັດຊັງພິເສດ 10 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທຳມະດາ 30 ກີບ/ລິດ ແລະ ການຊວນ 60ກີບ/ລິດ ໂດຍເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 03 ກັນຍາ 2019 ເວລາ 06:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂະນະທີ່ລາຄາໜ້າປໍ້າປົກກະຕິໃນເມື່ອກ່ອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂາຍແອັດຊັງພິເສດຢູ່ທີ່ 10.260 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 10.250 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ 8.940 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.910 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 8.620 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.560 ກີບ/ລິດ.

ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ຂາຍແອັດຊັງພິເສດຢູ່ທີ່ 10.290 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 10.280 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ 8.970 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.940 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 8.650 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.590 ກີບ/ລິດ; ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຂາຍແອັດຊັງພິເສດຢູ່ທີ່ 10.320 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 10.310 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ 9.000 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.970 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 8.680 ກີບ/ລິດ ປັບລົງເປັນ 8.620 ກີບ/ລິດ.