ພາກລັດຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນ ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານລາວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ

448

ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ລາວຄວາລິຕີ ຈຳກັດ, ເປີດສອນການຝຶກສີມືແຮງງານ ສາຂາ ຊ່າງຖັກວິກຜົມ ໃນ ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2018 ຜ່ານມາ ແລະ ສາມາດສະໜອງແຮງງານໃຫ້ກັບ ບໍລິສັດ ລາວຄວາລິຕີ ຈຳກັດ ໄດ້ຈຳນວນ 273 ຄົນ ແລະ ພ້ອມທັງອອກໃບຢັ້ງຢືນສີມື ໃຫ້ກັບແຮງງານງານ ນຳອີກ .

ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ບໍລິສັດ ລາວຄວາລິຕີ ຈຳກັດ ໄດ້ມີ ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານໃນສາຂາຊ່າງຖັກວິກຜົມ ( ລະດັບ 1) ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮວ່ມມື ລະຫວ່າງສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວຄວາລິຕີ ຈຳກັດ, ໂດຍເປັນກຽດຂື້ນມອບໂດຍ ທ່ານ ປອ ບຸນມາ ສິດທິໂສມ ຫົວໜ້າສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ, ໂດຍມີ ທ່ານ ຈຸນ ຮາເຊກາວາ ( jun hasegawa ) ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວຄວາລິຕີ ຈຳກັດ, ມີບັນດາຄະນະວີຊາການ ແລະ ພ້ອມດວ້ຍນັກຮຽນ ທີ່ຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ຈຳນວນ 273 ຄົນ ເຂົ້າຮວ່ມ.

ການຮຽນສາຂາຊ່າງຖັກວິກຜົມ ເປັນໄລຍະສັ້ນ 2 ເດືອນຕໍ່ຊຸດ, ພ້ອມອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ພ້ອມ, ນັກຮຽນທີ່ມາຝຶກອົບຮົມໃນສາຂາ ວິຊາຊີບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຟຣີຄ່າຮຽນ, ຄ່າຫໍພັກ, ຄ່າອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ລ້ຽງເຂົ້າມື້ລະ 3 ຄາບ, ຫລັງຈາກຮຽນຈົບຫລັກສູດແລ້ວສາມາດ ເຂົ້າເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ ລາວຄວາລິຕີ ຈຳກັດໄດ້ທັນທີ, ພ້ອມນີ້ ເພື່ອເປັນການຝຶກສີມືແຮງງານໃນສາຂາ ຊ່າງຖັກວິກຜົມ ເພື່ອສະໜອງແຮງງານໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ລາວຄວາລິຕີ ຈຳກັດ, ທັງເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ກຳລັງແຮງງານງານລາວທີ່ຫວ່າງງານ, ໃຫ້ມີລາຍໄດ້ສາມາດກຸ້ມຕົວເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປອ ບຸນມາ ສິດທິໂສມ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ໃຫ້ນັກຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງນີ້: ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ຝືກຝົນຕົນເອງພັດທະນາສີມື ໃຫ້ມີຄວາມຮັກ, ຄວາມມັກໃນອາຊີບຂອງຕົນ, ເຮັດວຽກໃຫ້ເຕັມໂມງເວລາ ຖືກລະບຽບ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ແບບອຸດສາຫະກຳ, ຜູ້ທີ່ນອນໃນຫໍພັກ ກໍໃຫ້ ຮັກແພງສາມະຄີ ເໝືອນດັ່ງຄອບຄົວດຽວກັນ, ຊວ່ຍເຫຼືອເຊິງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມຮັກສາຄວາມສະອາດໃນສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງປອດໄພຈາກພະຍາດອາຊີບຕ່າງໆ ແລະ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຍັດມັດທະຍັດ, ພັດທະນາຕົນເອງ, ພັດທະນາຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂື້ນ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
ຖ້າຫາກນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຫຼື ທ່ານໃດທີ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແມ່ນສາມາດມາລົງທະບຽນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ໄດ້ໃນໂມງລັດຖະການວັນຈັນ-ວັນສຸກ, ສະຖານທີ່ໂຮງຮຽນຕັ້ງຢູ່: ຖະໜົນໂພນຕ້ອງ-ດົກໂດກ, ບ້ານຄໍາຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂທ: 020 22145483 ອາຈານ ບຸນຍົງ; 02059561631 ອາຈານສຸກັນ, ສ່ວນເອກກະສານສະໝັກມີ: ໃບຢັ້ງຢືນທີຢູ່ ຫຼື ກອບປີ້ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ, ເອົາພຽງ 1 ໃນສາມເທົ່ານັ້ນກໍ່ສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ທັນທີ.

ຖ້າຫາກນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຫຼື ທ່ານໃດທີ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແມ່ນສາມາດມາລົງທະບຽນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ໄດ້ໃນໂມງລັດຖະການວັນຈັນ-ວັນສຸກ, ສະຖານທີ່ໂຮງຮຽນຕັ້ງຢູ່: ຖະໜົນໂພນຕ້ອງ-ດົກໂດກ, ບ້ານຄໍາຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂທ: 020 22145483 ອາຈານ ບຸນຍົງ; 02059561631 ອາຈານສຸກັນ, ສ່ວນເອກກະສານສະໝັກມີ: ໃບຢັ້ງຢືນທີຢູ່ ຫຼື ກອບປີ້ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ, ເອົາພຽງ 1 ໃນສາມເທົ່ານັ້ນກໍ່ສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ທັນທີ.

ການຮຽນສາຂາຊ່າງຖັກວິກຜົມ ເປັນໄລຍະສັ້ນ 2 ເດືອນຕໍ່ຊຸດ, ພ້ອມອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ພ້ອມ, ນັກຮຽນທີ່ມາຝຶກອົບຮົມໃນສາຂາ ວິຊາຊີບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຟຣີຄ່າຮຽນ, ຄ່າຫໍພັກ, ຄ່າອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ລ້ຽງເຂົ້າມື້ລະ 3 ຄາບ, ຫລັງຈາກຮຽນຈົບຫລັກສູດແລ້ວສາມາດ ເຂົ້າເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ ລາວຄວາລິຕີ ຈຳກັດໄດ້ທັນທີ, ພ້ອມນີ້ ເພື່ອເປັນການຝຶກສີມືແຮງງານໃນສາຂາ ຊ່າງຖັກວິກຜົມ ເພື່ອສະໜອງແຮງງານໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ລາວຄວາລິຕີ ຈຳກັດ, ທັງເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ກຳລັງແຮງງານງານລາວທີ່ຫວ່າງງານ, ໃຫ້ມີລາຍໄດ້ສາມາດກຸ້ມຕົວເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປອ ບຸນມາ ສິດທິໂສມ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ໃຫ້ນັກຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງນີ້: ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ຝືກຝົນຕົນເອງພັດທະນາສີມື ໃຫ້ມີຄວາມຮັກ, ຄວາມມັກໃນອາຊີບຂອງຕົນ, ເຮັດວຽກໃຫ້ເຕັມໂມງເວລາ ຖືກລະບຽບ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ແບບອຸດສາຫະກຳ, ຜູ້ທີ່ນອນໃນຫໍພັກ ກໍໃຫ້ ຮັກແພງສາມະຄີ ເໝືອນດັ່ງຄອບຄົວດຽວກັນ, ຊວ່ຍເຫຼືອເຊິງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມຮັກສາຄວາມສະອາດໃນສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງປອດໄພຈາກພະຍາດອາຊີບຕ່າງໆ ແລະ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຍັດມັດທະຍັດ, ພັດທະນາຕົນເອງ, ພັດທະນາຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂື້ນ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

( ຂ່າວ ຮສສເ ເພັດສະໄໝ )