ເຕັກນິກການຂັບລົດລຸຍນໍ້າຄວນປະຕິບັດແນວໃດ

332

ໃນອາທິດຜ່ານມາເສັ້ນທາງຫຼາຍຈຸດໃນນະຄອນຫຼວຽງວຽງຈັນທີ່ຕໍ່າເວລາຝົນຕົກນໍ້າມັກຈະຖ້ວມສ້າງຄວາມລໍາບາກໃນການສັນຈອນ ແລະບາງຄັ້ງລົດຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກການຂັບຜ່ານນໍ້າທີ່ຖ້ວມເລິກ.

ມື້ນີ້ ຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານມາຮູ້ຈັກເຕັກນິກການຂັບລົດລຸຍນໍ້າຖ້ວມເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ທີມງານຊ່າງສ້ອມແປງຈາກຫ້ອງຂາຍລົດມິດຊູບີຊິມານໍາສະເໜີ.

ການຂັບລົດລຸຍນໍ້າເປັນສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ປົກກະຕິສໍາລັບລົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອມີເຫດຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ລົດໃນການເດີນທາງຂະນະທີ່ເກີດນໍ້າຖ້ວມຕ້ອງປະຕິບັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມປອດໄພສູງສຸດ.

1. ສັງເກດຄວາມສູງຂອງລະດັບນໍ້າໃຫ້ສັງເກດຈາກລົດຄັນໜ້າຖ້າລົດເກັ໋ງທົ່ວໄປຄວນຫຼີກລຽງລະດັບນໍ້າສູງກວ່າ 25 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ເກີນເຄິ່ງຕີນລົດຫາກຍັງຂັບລຸຍຕໍ່ໄປໂອກາດເຄື່ອງຈັກດັບມີສູງ, ລົດກະບະ 40 ຊັງຕີແມັດ.

2. ປິດແອເພາະເມື່ອເປີດແອພັດລົມຈະເຮັດວຽກແລະ ພັດນໍ້າໃຫ້ກະຈາຍໄປທົ່ວຫ້ອງເຄື່ອງຈັກ ເຊິ່ງນໍ້າຈະເປັນຕົວພາໃຫ້ເຄື່ອງຈັກມອດໄດ້.

3. ຂັບຊ້າໆເພື່ອຫຼີກລຽງການຕົກຂຸມທີ່ແນມບໍ່ເຫັນໂດຍສັງເກດຈາກລົດຄັນໜ້າ ແລະ ພະຍາຍາມຈື່ເສັ້ນທາງໄວ້ຂັບລົດຜ່ານນໍ້າຖ້ວມໃຫ້ໃຊ້ຄວາມໄວສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ຕໍ່າສຸດ ດ້ວຍລະດັບຄວາມໄວທີ່ໝັ້ນຄົງໃຊ້ເກຍຕໍ່າຄືເກຍ 1- 2 ແລະ ຮັກສາອັດຕາເລັ່ງໄວ້ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1.500- 2.000 ຮອບຖ້າຕໍ່າກວ່ານີ້ເຄື່ອງຈັກອາດຈະມອດໄດ້ ຖ້າສູງເຄື່ອງຈັກອາດຈະດູດອາກາດ ແລະນໍ້າເຂົ້າໄປເຄື່ອງຈັກ. ສໍາລັບລົດເກຍໂອໂຕ້ ໃຊ້ເກຍ L ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າຂັບຊ້າໆຢ່າຢຸດ ແລະ ຢ່າເລັ່ງຄວາມໄວ.

4. ຢ່າເລັ່ງເຄື່ອງຈັກການຂັບລົດລຸຍນໍ້າຖ້ວມ ໂດຍເລັ່ງເຄື່ອງຈັກເພື່ອດັນນໍ້າອອກຈາກທໍ່ໄອເສຍເປັນການເຂົ້າໃຈຜິດ ເພາະຖ້າເລັ່ງເຄື່ອງຈັກຈະເຮັດໃຫ້ຈັກຮ້ອນເມື່ອເຄື່ອງຈັກຮ້ອນພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນເຮັດວຽກກໍຈະພັດນໍ້າໃຫ້ກະຈາຍເຕັມຫ້ອງເຄື່ອງຈັກນັ້ນເອງ.

5. ຫຼີກລຽງບໍ່ຂັບຜ່ານສາຍໄຟຟ້າຈົມນໍ້າເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືກໄຟຟ້າຊັອດ.

6. ສັງເກດເບິ່ງວ່າມີວັດຖຸອື່ນລອຍຕາມນໍ້າມາຫຼື ບໍ່ ເພາະຈະຂວາງທາງເຮັດໃຫ້ທ່ານຂັບຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້.

7. ພະຍາຍາມຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກລົດຄັນໜ້າເພາະລະບົບເບຣກແຊ່ນໍ້າຢູ່ປະສິດທິພາບຕໍ່າລົງ.

8. ຫາກເຄື່ອງຈັກມອດກາງນໍ້າຫ້າມຕິດຈັກລົດເພາະເຄື່ອງຈັກອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ໂທລະສັບຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືເອີ້ນຄົນທີ່ຢູ່ພາຍນອກລົດຊ່ວຍ.

9. ຫຼຸດຄວາມໄວລົງເມື່ອຂັບລົດສວນກັນ ເພາະລົດທີ່ສວນເລນມາຈະມີລະດັບຄື້ນນໍ້າທີ່ດັນຜ່ານມາກັບຄື້ນທີ່ເຮົາດັນໄປ ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະທະລະຫວ່າງ 2 ຄື້ນ ແລະ ຄື້ນນໍ້າທີ່ຕໍາກັນຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດແຮງກະທົບ ພ້ອມກັບລະດັບນໍ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນສາມາດເຂົ້າໄປສ້າງຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃນ ຫຼື ຖ້ວມຫ້ອງເຄື່ອງຈັກໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ:ໜັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ