ກະຊວງການເງິນ ອະນຸມັດ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ 1,7 ພັນຕື້ກີບ

335

ກະຊວງການເງິນ ສະເໜີອອກຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດປະເພດພັນທະບັດດຸນດ່ຽງງົບປະມານຈໍານວນ 1.700 ຕື້ກີບ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 – 5 ກັນຍາ 2019 ໂດຍຜ່ານ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຄື: ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ – ກທ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ – ຈີນ ຈຳກັດ.

ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2019 ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເຊັນສັນຍາທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນກັບ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໂດຍຕາງໜ້າລັດຖະບານແມ່ນ ທ່ານ ສຸລິວັດ ສຸວັນນະຈູມຄໍາ ຫົວໜ້າກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ( ກງຕສ ) ກະຊວງການເງິນ ກັບ ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທຳມະວົງ ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ເທບສະຫວັນ ກິຕິຍະວົງ ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ – ກທ ຈຳກັດ, ທ່ານ ລິນ ລີ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລາວ – ຈີນ ຈຳກັດ, ມີຫົວໜ້າພະແນກ – ຮອງພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການສະເໜີອອກຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດປະເພດພັນທະບັດດຸນດ່ຽງງົບປະມານຈໍານວນ 1.700 ຕື້ກີບ ເປັນການສືບຕໍ່ຜົນສໍາເລັດໃນການອອກຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານ ມູນຄ່າທັງໝົດ 1.000 ຕື້ກີບທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃຫ້ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈັບຈອງຖືຄອງ ໄດ້, ສາມາດແລກປ່ຽນຊື້ – ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໄດ້ອີກດ້ວຍ, ທີ່ສຳຄັນເປັນນິມິດໝາຍອັນໃໝ່ສໍາລັບວຽກງານການພັດທະນາຕະຫຼາດພັນທະບັດຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ ( 2016 – 2020 ) ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້, ຮັບປະກັນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນການປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນແຕ່ລະປີ ເນື່ອງຈາກວ່າແຫຼ່ງລາຍຮັບງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານລາຍຈ່າຍ, ລັດຖະບານກໍຄືກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນມາດຸນດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນແຕ່ລະປີ ດ້ວຍການລະດົມທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທຳມະວົງ ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ຕາງໜ້າ 3 ບໍລິສັດ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການໄດ້ຮັບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ຖືເປັນຜົນສໍາເລັດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທັງ 3 ແຫ່ງ ທີ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານມູນຄ່າ 1.700 ຕື້ກີບ ກັບ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເປັນການຈຳໜ່າຍຄັ້ງທີສອງຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ລາຄາກຳນົດ ແລະ ລາຄາຂາຍ ໜ່ວຍລະ 1 ລ້ານກີບ ໂດຍໄດ້ແບ່ງພັນທະບັດອອກເປັນ 6 ລຸ້ນ ຄື: ອາຍຸ 3 ປີ, 5 ປີ, 7 ປີ ແລະ 10  ປີ, 15 ປີ ແລະ 20 ປີ ເຊິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍ 3 ປີ ເທົ່າກັບ 6,8%, 5 ປີ ເທົ່າກັບ 6,95%, 7 ປີ ເທົ່າກັບ 7,20%, 10 ປີ ເທົ່າກັບ 7,50%, 15 ປີ ເທົ່າກັບ 7,70% ແລະ 20 ປີ ເທົ່າກັບ 8,00%; ສ່ວນການຈ່າຍເງິນດອກເບ້ຍແມ່ນຈ່າຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ໂດຍນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈັບຈອງຖືຄອງໄດ້ນັບແຕ່ວັນທີ 2 – 5 ກັນຍາ 2019 ໂດຍການຈອງຜ່ານ 3 ບໍລິສັດ ຄື: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ – ກທ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລາວ – ຈີນ ຈຳກັດ.

ສໍາລັບການເປີດຈອງຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານຄັ້ງນີ້ ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສາມາດຈອງໄດ້ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 8:30 – 15:30 ໂມງ ທີ່ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການເປີດຈອງຊື້ ແລະ ຜູ້ລົງສາມາດຈອງຊື້ໄດ້ທີ່ສຳນັກງານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບທັງສາມຈະກຳນົດເອົາວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019 ເປັນມື້ຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2019.

ການຈອງຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານໃນຄັ້ງນີ້ ຈະໃຊ້ຫຼັກການມາກ່ອນໄດ້ກ່ອນ “ First In First Serve ” ເຊິ່ງຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ແບບທະວີຄູນເທື່ອລະ 10 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ ແລະ ຈະປິດການຈອງຊື້ທັນທີ ຖ້າຫາກການຈອງຊື້ພັນທະບັດຄົບຕາມຈຳນວນທີ່ໄດ້ອອກຈຳໜ່າຍໃນຄັ້ງນີ້ 1.700 ຕື້ກີບ ເຖິງຈະບໍ່ຮອດວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019 ກໍຕາມ.

ການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານໃນຄັ້ງນີ້ ຖືວ່າເປັນໂຄງການຕົ້ນແບບໃນການນຳເອົາພັນທະບັດລັດຖະບານມາຈຳໜ່າຍຜ່ານລະບົບຊື້ – ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງຜູ້ລົງທຶນທົ່ວໄປບໍ່ວ່າຈະເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສາມາດຈັບຈອງຖືຄອງໄດ້ ແລະ ຍັງສາມາດແລກປ່ຽນຊື້ – ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໄດ້.

( ຂ່າວ – ຮູບ: ກະຊວງການເງິນ )