ໂພນສູງ, ນະຄອນໄກສອນ ຖ້ວມໜັກໃນຮອບ 48​ ປີ

381

ນ້ຳຖ້ວມແຕ່ປີ 1971 ແລະ 2019 ລວມ 48 ປີ ເປັນຮອບທີ 2 ນ້ຳຖ້ວມ
ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2019 ບ້ານໂພນສູງ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ນ້ຳຖ້ວມໜັກໜາສາກັນພໍສົມຄວນ ລະດັບນ້ຳສູງຈາກໜ້າທາງ 40 ເຊັນກວ່າໆ ຫລາຍຫລັງຄາແຊ່ນ້ຳ ຫລາຍ, ໜອງສະຖືກຖ້ວມ ນາຫລາຍເຮັກຕາ ເຂົ້າຈົມນ້ຳ.

ພາບໂດຍ: ພຣະບຸນມຮ ສິລິວາທີ