ຜູ້ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ຖືກປັບໃໝແລ້ວ!

601

ໃນວັນທີ 2 ສິງຫາ 2019 ມີພົນລະເມືອງດີ ໄດ້ພົບເຫັນ ລົດກະບະຮຸນໄດນ້ອຍ ສີຂາວ ໝາຍເລກທະບຽນ ກຕ 6138 ກຳແພງນະຄອນ ມີປ້າຍຕິດອອກຊື່ ຮ້ານຂາຍດອກໄຟ ເຫີງທົງ ໄດ້ຂົນຂີ້ຫຍື້ອໄປລັກຖີ້ມ ຢູ່ເສັ້ນທາງໜອງບົວທອງ-ໜອງບຶກ, ຈາກຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຫ້ອງການ ຄບຕ ຈຶ່ງໄດ້ ສົ່ງວິຊາການລົງ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການ ຄບຕ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ເພື່ອ ດຳເນີນການ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປັບໄໝ ຕາມ ມາດຕາ 3, ຂໍ້ 3.1 ວ່າດ້ວຍແຜນວຽກ ແລະ ມາດຕະການເສັ້ນທາງສະອາດ ຂອງມະຕິຕົກລົງອົງການປົກຄອງສະບັບເລກທີ 03/ອປຄ.ນວ, ລົງວັນທີ25 ກັນຍາ 2015.

ພາຍຫຼັງພົບເຫັນຜູກະທຳຜິດແລ້ວ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ແຈ້ງຫລັກຖານ ແລະ ຄວາມຜິດໃຫ້ເຈົ້າຂອງຮ້ານຮັບຊາບ, ເຊິ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ຂອງພວກກ່ຽວທັງໝົດ ມີປະມານ 200 ກິໂລ x 400 ກີບ x 100 ເທົ່າ ລວມເປັນຈຳນວນເງິນ 8.000.000 ກີບ, ຜ່ານການແຈ້ງຫູັກຖານ ແລະລະບຽບການທັງໝົດ ພວກກ່ຽວໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ຍອມຮັບຄວາມຜິດ ທີ່ພວກກ່ຽວໄດ້ກະທຳ ແລະ ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກ ຈະບໍ່ກະທຳອີກ,ພ້ອມທັງຍິນຍອມຈ່າຍຄ່າປັບໄໝຕາມລະບຽບການ, ໃນນີ້ ໄດ້ແບ່ງ ໃຫ້ຜູ້ພົບເຫັນ ແລະ ອຳນາດ ການປົກຄອງ 70 %, ສ່ວນ 30% ມອບເຂົ້າຄັງລວມ ຂອງ ຄບຕ.

ສະນັ້ນ, ຫ້ອງການ ຄບຕ ຂໍຄວາມຮ່ວມມື ມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຈົ່ງຊ່ວຍກັນເປັນຫູ ເປັນຕາ ຖ້າພົບເຫັນໃຫ້ແຈ້ງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ຫຼື ຫ້ອງການ ຄບຕ ໂທ: 020 56621164.

ທີ່ມາ: ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງວຽງຈັນ