ເກືອບ 300 ຄົນຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍ ຢູ່ເມືອງຄົງເຊໂດນ

416

ປັດຈຸບັນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຂະແໜງປ້ອງກັນແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໄຂຍຸງລາຍ ຂອງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມືອງຄົງເຊໂດນ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍແລ້ວ283 ກໍລະນີ ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2019 ມາຮອດປັດຈຸບັນ.

ໃນນີ້ເສຍຊີວິດ 1 ກໍລະນີ ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2018 ມີພຽງແຕ່ 57 ກໍລະນີເທົ່ານັ້ນ. ທົ່ວເມືອງມີ 84 ບ້ານ, ສ່ວນບ້ານທີ່ພົບເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍມີທັງໝົດ 48 ບ້ານ ແລະ ບ້ານທີ່ພົບການລະບາດຫຼາຍກວ່າໝູ່ມີ 13 ບ້ານຄື: ບ້ານຕານປ່ຽວ, ປາກເຊືອກ, ນາຮັງ, ຊາຍຄໍາ, ຊາຍມົນ, ຫ້ວຍເຊົາ, ໂນນສໍາລານ, ຝັ່ງຖານນ້ອຍ, ໂອກາດໃຫຍ່, ດອນແກ້ວ, ແກ້ງຫວດ, ໂຮງເລື່ອຍມີໄຊ, ຄົງນ້ອຍ ແລະ ບ້ານນາແພງໃຫຍ່.

ປັດຈຸບັນຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງຄົງເຊໂດນ ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ( ອສບ ) ໄດ້ມີຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອທໍາລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍ ແລະ ເປັນຜູ້ເຝົ້າລະວັງກໍລະນີພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຈະມີການລາຍງານ ພ້ອມລົງໄປໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະສຶກສາ, ການປະຕິບັດ 5 ປ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືເພີ່ມຂຶ້ນ.

ສຳລັບສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ປະຊາຊົນຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນບໍ່ມີປ້ອງກັນຕົນເອງ, ຖືເບົາບໍ່ຕື່ນຕົວ, ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ອະນາໄມທໍາລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຍຸງລາຍ ແລະ ບາງເຂດຍັງບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບ ອສບ ໃນການທໍາລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍ.

ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ5 ປ ຄື: ປ ປິດ (ປົກປິດພາຊະນະທີ່ກັກເກັບນ້ຳທັງໃນ ແລະ ນອກເຮືອນບໍ່ໃຫ້ຍຸງລາຍມາໄຂ່ໃສ່ ), ປ ປ່ຽນ ( ປ່ຽນນ້ຳໃນພາຊະນະທີ່ກັກເກັບນ້ຳເຊັ່ນ: ເຕົ້າດອກໄມ້, ນ້ຳຮອງຕີນຕູ້ ແລະ ອື່ນໆໂດຍການຂັດຖູເອົາໄຂ່ຍຸງອອກຈຶ່ງໃສ່ນໍ້າໃໝ່ ),   ປ ປ່ອຍ (ປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງເພື່ອກິນໜອນນ້ຳໂດຍປະໄວ້ບໍລິເວນທີ່ຍຸງມັກອາໄສຢູ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ມືດ ), ປ ປັບປຸງ (ປັບປຸງອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມເຮືອນໃຫ້ສະອາດເປັນປະຈຳທຸກອາທິດ ) ແລະ ປ ປະຕິບັດ (ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິດໄສທຸກໆອາທິດ ເນື່ອງຈາກໄຂ່ຍຸງລາຍຈະມີການຟັກໂຕ ແລະ ແຕກອອກມາໃນໄລຍະ 7 ມື້. ຖ້າເປັນໄຂ້ໃຫ້ໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼືສຸກສາລາໃກ້ບ້ານ ພຽງເທົ່ານີ້ ທ່ານກໍຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ.