ຄູອາຊີວະສຶກສາທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແຜນທຸລະກິດ

364

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ລາວ – ອິນເດຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເປີດການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແຜນທຸລະກິດ ( Business Plan Development ) ໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ( ລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຫາ 19 ກໍລະກົດ 2019 ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວັນນະເລກ ເຫຼື້ອງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ງາມສີ ຜູ້ອຳນວຍການ ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ລາວ – ອິນເດຍ ພ້ອມດ້ວຍຄູຝຶກ ແລະ ສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 40 ທ່ານ.

ທ່ານ ວັນນະເລກ ເຫຼື້ອງ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແຜນທຸລະກິດນີ້ 1). ເພື່ອໃຫ້ຄູ – ອາຈານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວິທີການຂຽນແຜນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມປັດຈຸບັນ; 2). ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູ – ອາຈານທີ່ສອນວິຊາຊີບເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນ, ອົງປະກອບທຸລະກິດ ແລະ ເອກະສານຄູ່ມືຕ່າງໆ ແລະ 3). ເພື່ອສ້າງໃຫ້ຄູສອນວິຊາຊີບມີຄວາມຊຳນິຊຳນານດ້ານຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນ – ການສອນ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໄປຄວບຄູ່ກັບພາກທິດສະດີ ເຊິ່ງການຂຽນແຜນທຸລະກິດມີ ຄວາມສຳຄັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ ເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນຕອນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ລະອຽດແທດເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມ ໃຫ້ທຸລະກິດດັ່ງກ່າວປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍພັກ – ລັດ ໃນການສົ່ງເສີມການສຶກສາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່, ເພື່ອຝຶກໃຫ້ຄູສອນວິຊາຊີບໃຫ້ມີ ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງວິທີການຂຽນແຜນທຸລະກິດ, ເພື່ອນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການສິດສອນໃນໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແຫ່ງຕ່າງໆ ຄວບຄູ່ໄປພ້ອມກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ເປັນການປູກຈິດສຳນຶກເພື່ອນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ນຳເອົາ ຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດໄປສ້າງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໄດ້.

ທ່ານ ນາງ ຄອນຄຳ ວິລິວົງ ອາຈານສອນຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ເປັນໜຶ່ງໃນສຳມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແຜນທຸລະກິດ ແບບສະເພາະນີ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັກເທື່ອ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການທີ່ຈະນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ຈະໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄປສິດສອນນັກຮຽນໃນສະຖາບັນຂອງຕົນໃຫ້ຮູ້ຈັກ, ລົງເລິກກ່ຽວກັບວິທີການຂຽນແຜນທຸລະກິດ ເພາະຫຼັງຈົບໄປຈະໄດ້ນຳເອົາໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ນຳເອົາຄວາມ  ຮູ້ – ຄວາມສາມາດໄປສ້າງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໄດ້.