ແຈ້ງ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທົ່ວປະເທດ ມື້ອື່ນເຊົ້າເປັນຕົ້ນໄປ

416

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງການເຖິງ ສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກສ,​ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ຂຶ້ນລາຄາແອັດຊັງພິເສດ 250 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທຳມະດາ 250 ກີບ/ລິດ ແລະ ນໍ້າມັນກາຊວນ 220 ກີບ/ລິດ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ປັບຫຼຸດລົງຄັງແຮຄື: ແອັດຊັງພິເສດ 250 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທຳມະດາ 200 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 50 ກີບ/ລິດ.