ປະກາດຈັບຄົນມັກງ່າຍ ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍທາງ 450 ປີ

356

ບ້ານເມືອງຈະສະອາດສວຍງາມຂຶ້ນຢູ່ກັບໃຈຄົນແລະການຝຶກນິໄສຂອງຄົນໃນຊາດ ໂດຍເລີ່ມຈາກບຸກຄົນ, ສະຖາບັນຄອບຄົວເປັນຫຼັກແຕ່ບໍ່ແມ່ນເອົາຄວາມໜ້າອາຍແຂກບ້ານແຂກເມືອງມາອ້າງ ຖ້າຍັງມີແນວຄິດແບບນີ້ກໍ່ຈະມີກໍລະນີການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍໃນທີ່ລັບຫູລັບຕາຜູ້ຄົນເລື້ອຍໆໄປນັ້ນເຖິງຈະແລ້ວມືໂຕເອງແຕ່ເປັນການທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະທຳມະຊາດຂອງປະເທດໂຕເອງ.

ປັດຈຸບັນ, ບັນຫາການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອຊະຊາຍຕາມຊານເມືອງ, ຕາມແຄມທາງ, ດິນຫວ່າງເປົ່າ ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງ 450 ປີ ຍັງສັງເກດເຫັນບາງບ່ອນມີຈຸດກອງຂີ້ເຫຍື່ອໃຫຍ່ຢັງຢາຍໃຫ້ເຫັນ ຍ້ອນຄວາມມັກງ່າຍຂອງຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບຕາມມາ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເປິະເປື້ອນແກ່ຜູ້ພົບເຫັນ ທັງເຮັດໃຫ້ເສຍພາບລັກຂອງຕົວເມືອງ ນອກນີ້, ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດຕາມທິດ 6 ສ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນອີກດ້ວຍ.

ໃນຂະນະທີ່ ກ່ອນນີ້, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ກໍ່ໄດ້ອອກມາດຕະການປັບໃໝ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຜູ້ລັກຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອຊະຊາຍ ສະບັບເລກທີ 03/ອປຄ.ນວ ລົງວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015 ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າວ່າ: ຜູ້ລະເມີດຄວາມສະອາດຕົວເມືອງຈະຖືກປັບໃໝຕາມມາດຕາທີ 38 ຄື: ຜູ້ໃດຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ຖືກບ່ອນຕ້ອງຈ່າຍເທົ່າກັບມູນຄ່າຂີ້ເຫຍື້ອ 100 ເທື່ອ ນັ້ນກໍສະແດງວ່າ 400 ກີບຕໍ່ກິໂລ ( ລາຄາຂີ້ເຫຍື້ອ ) ຄູນ 100 ເທື່ອ ເທົ່າກັບ 40 ພັນກີບຕໍ່ 1 ກິໂລ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງລະບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນໄດ້ປະກາດວ່າຖ້າຫາກພົບເຫັນຄົນລັກຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖ່າຍຮູບປ້າຍທະບຽນລົດຫຼື ແຈ້ງເບາະແສມາຍັງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາຄວາມສະອາດຕົວເມືອງ,ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ເບີໂທ 020 5662 1164 ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນ 30% ຂອງມູນຄ່າປັບໃໝ. ການປັບໃໝຜູ້ກະທໍາຜິດຖ້າຈັບໄດ້ແມ່ນກໍານົດ 40 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນນັ້ນ ຜູ້ແຈ້ງເບາະແສຈະໄດ້ 12 ພັນກີບຕໍ່ຂີ້ເຫຍື້ອ 1 ກິໂລ ແລະ ກໍຄູນຂຶ້ນຕາມນໍ້າໜັກຂອງຂີເຫຍື່ອທີ່ຖືກນຳໄປຖີ້ມ.