ຄັກ !!! ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຢູ່ບ້ານປາກພະນັງ ແລະ ບ້ານແສນພັນເມືອງບົວລະພາ

408

ໃນຄັ້ງວັນທີ່ 10-11 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານຄັນທະລັງສີ ໄຊຍະລາດ ຮອງເຈົ້າເມືືອງ ເມືອງບົວລະພາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນໍາພາຍໃນເມືອງບົວລະພາ ໄດ້ເຄື່ອນໃຫວຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຂະບວນການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງບ້ານປາກພະນັງ ແລະ ປູຫີນ ທາງເຂົ້າຫົວຂົວ ນໍ້າງໍ ບ້ານແສນພັນ.

ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຄັ້ງນີ້ມີພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ 7 ບ້ານ ຄື ບ້ານ ນາປາງ, ບ້ານ ປາກພະນັງ, ບ້ານ ຫຍ້າຫວາຍ, ບ້ານ ສະອາງ, ບ້ານ ຂະຍູ, ບ້ານ ແກ້ງວັກ ແລະ ບ້ານ ແສນພັນ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົດ 568 ຄົນ, ຍິງ 122 ຄົນ.

ຈຸດປະສົງການເຄື່ອໃຫວຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພືອລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມຂະບວນການສ້ອມແປງ ເສັ້ນທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປ-ມາ ຂອງພໍແມ່ປະຊາຊົນ ລະຫວ່າງ ບ້ານຫາບ້ານ ແລະ ບ້ານຫາເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສາບາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະດູຝົນ ແລະ ລະດູແລ້ງ.

ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເພື່ອເປັນການປຸກລະດົມຄວາມສາມັກຄີຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລະຫວ່າງບ້ານທີ່ໃກ້ຄຽງເພື່ອສ້າງຄວາມສາມຫກຄີຍ່າງຮັດແໜ້ນ ລະຫວ່າງການນໍາຂັນເມືອງ ກັບພໍແມ່ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເພື່ອລົງໃກ້ສິດຕິດແທດກັບຊີວິດຕົວຈີ່ງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເມືອງບົວລະພາ.

ເພື່ອພ້ອມກັນແກ້ໄຂບັນຫາຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍຄົງຄ້າງໃຫ້ບັນລູເທື່ອລະກ້າວ ໃນການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີ 2 ຈຸດຄື: ຈຸດ ທ່າ ບັກ ບ້ານ ປາກພະນັງ, ແລະ ຈຸດ ປູຫີນ ທາງເຂົ້າຫົວຂົວ ບ້ານແສນພັນ ເຊີ່ງມີໄລຍະທາງ 2.016 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໄຊ້ແຮງງານຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ 7 ບ້ານ ແລະ ກໍາລັງຊາວໜຸ່ມ ຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງເມືອງບວກກັບແຮງງານກົນຈັກ.

ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ຈະເລີນຊັບ ຂຸດຄົ້ນຫີນປູກ ເປັນຜູ້ສະໜອງກົນຈັກໃຫ້ກັບທີມງານສ້ອມແປງ ເຊີ່ງໃນ ປັດຈຸບັນ ເສັ້ນທາງຂື້ນບັກບັນລຸໄດ້ 38% ແລະ ເສັ້ນທາງປູຫີນ ບັນລຸໄດ້ 40% ສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຕໍ່ໄປພາຍຫຼັງສໍາເລັດແລ້ວຈະມາລາຍງານອີກຄັ້ງ.