ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ການຮຽນຮູ້ສະເຕັມສຶກສາຜ່ານຫຸ່ນຍົນ

509

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຊັນສັນຍາກັບ ບໍລິສັດ ສູນການຮຽນຮູ້   ວີເອັຟ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໃນການຮ່ວມມືສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດດ້ານສະເຕັມການສຶກສາ ( STEM education ) ໂດຍຜ່ານສື່ຫຸ່ນຍົນໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລາວໄດ້ປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆຕາມຈິນຕະນາການ.

ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2019 ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອລ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ ວີເອັຟ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ( MOU ) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ສະເຕັມການສຶກສາ ຂຶ້ນທີ່ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອລ, ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ສູນການຮຽນຮູ້ ວີເອັຟ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສຸລິຍາ ແສງດາລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕອລ ກ່າວວ່າ: ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ສະເຕັມສຶກສາ ໂດຍຜ່ານຫຸ່ນຍົນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເປັນຍຸກການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ ຄັ້ງທີ 4 ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງໂລກ, ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ທ້າທາຍເພື່ອໃຫ້ມີ ຄວາມພ້ອມໃນການກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກດິຈິຕອລ 4.0 ເປັນຕົ້ນຄວາມພ້ອມດ້ານລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຕັກນິກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ. ຫຸ່ນຍົນແມ່ນໜຶ່ງໃນເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕອລ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕອລ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບສູນການຮຽນຮູ້ ວີເອັຟ ທີ່ມີການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ເຊັ່ນ: My Robot Time Asia ທີ່ມີຕົວແທນຢູ່ຫຼາຍປະເທດ. ການຮ່ວມມືແມ່ນເພື່ອນຳເອົາຄວາມຮູ້, ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວກັບສະເຕັມສຶກສາ ແລະ ຫຸ່ນຍົນ ເຂົ້າມາເຜີຍແຜ່, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມເຂົ້າໃນລະບົບການສຶກສາ ແລະ  ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາສູນການຮຽນຮູ້ ວີເອັຟ ໄດ້ເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່, ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບ ສປປ ລາວ ມາແລ້ວ ເປັນຕົ້ນນຳພາຊາວໜຸ່ມລາວເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຫຸ່ນຍົນສາກົນ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ສະເຕັມສຶກສາ ແລະ ຫຸ່ນຍົນ ເປັນລະບົບການສຶກສາທີ່ເນັ້ນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການຮຽນ – ການສອນ ໂດຍລົງເລິກພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃນສາຍທຳມະຊາດ ຄື: S: ວິທະຍາສາດ, T: ເຕັກໂນໂລຊີ, E: ວິສະວະກຳສາດ ແລະ M: ຄະນິດສາດ ເຊິ່ງຈະສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນມີແນວຄິດທີ່ເປັນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຫຼາຍຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກດິຈິຕອລ 4.0 ສປປ ລາວ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ ນາງ ສຸກຖາວອນ ວົງສະຫວັນ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ສູນການຮຽນຮູ້ ວີເອັຟ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ກ່າວວ່າ: ສູນການຮຽນຮູ້ ວີເອັຟ ດຳເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານການສຶກສາ, ຕອບສະໜອງຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນນອກລະບົບທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສູງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ກວມເອົາການສຶກສາແບບໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ: ສະເຕັມສຶກສາ ( STEM Educatiom ), ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນໂດຍຜ່ານການປະດິດສ້າງຫຸ່ນຍົນທີ່ເອີ້ນວ່າ Robotics ທີ່ເສີມທັກສະໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸ   5 – 17 ປີ ເພື່ອສ້າງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກາຍເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ປະກອບສ່ວນໃນສັງຄົມ ກໍຄືປະເທດຊາດລາວເຮົາ.