ມາດຕະການສຸກເສີນຕ້ານ ເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ

491

ນັບວ່າປີນີ້ພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາໄດ້ແຜ່ລະບາດຫຼາຍຫຼັງຈາກທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ແຜ່ລະບາດຢູ່ທີ່ ສປ ຈີນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເຊິ່່ງປັດຈຸບັນລາວເຮົາເອງກໍພົບເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາເຊັ່ນກັນທໍາອິດແມ່ນຢູ່ເມືອງຕຸ້ມລານ ແຂວງສາລະວັນ ແລະຫຼ້າສຸດກໍໄດ້ພົບເຫັນເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາທີ່ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້  ສະບັບເລກທີ 1726/ກລປ ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2019 ສູນວິໄຈ ພະຍາດສັດ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ພົບພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາຈໍານວນ 4 ຕົວຢ່າງທີ່ບ້ານ ນາສ້ຽວ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ພະຍາດອະຫິວາໝູເປັນພະຍາດເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງສາມາດຕິໃສ່ໝູທຸກສະນິດ ທຸກສາຍພັນ ທຸກອາຍຸ ແລະ ທຸກເພດໄວລວມທັງໝູປ່າ, ມີຄວາມທົນທານສູງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ມີຢາກັນ ບໍ່ມີຢາປິ່ນປົວໂດຍກົງ ອັດຕາການຕາຍຂອງໝູທີ່ຕິດເຊື້ອແມ່ນສູງເຖິງ 100 % ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕິດໃສ່ຄົນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດ ແຜ່ລາມອອກສູ່ວົງກວ້າງ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບຕໍ່ການຜະລິດໝູ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໄດ້ພ້ອມກັນຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດໃຫ້ສະຫງົບໂດຍໄວ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງຈຶ່ງແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດບາງມາດຕະການດ່ວນສຸກເສີນດັ່ງນີ້:

1 ໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ລາຍງານສະພາບການເກີດພະຍາດອະຫິວາໝູ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນໍາໆພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ນະຄອນຫຼວງ, ພ້ອມທັງລົງສົປະສານສົມທົບກັບ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານ ແລະ ຕອບໂຕ້ ພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ ວາງແຜນກຽມພ້ອມ ເປັນຕົ້ນ: ກໍາລັງຄົນ, ວັດຖຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ງົບປະມານ ເພື່ອລົງເຄື່ອນໄຫວຕ້ານ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດໃຫ້ທັນການ.

2 ໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໄປຮອດຄອບຄົວ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຄອບຄົວອ້ອມຂ້າງໃກ້ຄຽງຂອງບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ສືບສວນສວບສວນພະຍາດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະພາບການລ້ຽງໝູ ໝູເຈັບ, ຕາຍ ແລະ ກໍານົດຂອບເຂດລະບາດຂອງພະຍາດ. ພ້ອມທັງໃຫ້ນໍາສະເໜີທ່ານເຈົ້າເມືອງ ເພື່ອປະກາດເປັນເຂດລະບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ຢ່າງເປັນທາງການຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ກໍານົດໄວ້ໂດຍດ່ວນ.

3ຕັ່ງຈຸດດ່ານກວດສັດຕະວະແພດຊົ່ວຄາວ ກວດຢຶດໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກເຂດລະບາດ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງ ສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອຈາກເຂດດັ່ງກ່າວເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດແຜ່ລາມໄປບ້ານອື່ນ ສະຖານທີ່ອື່ນ.

4 ໃຫ້ຈັດຕັ້ງກັນລົງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍຂອງພະຍາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຊຸກຍູ້ລະດົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະໝັກໃຈເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດມາດຕະການ ຕອບໂຕ້ພະຍາດທີ່ລັດວາງອອກຢ່າງພ້ອມພຽງ.

5ເຮັດແຜນສະເໜີຂໍອຸປະກອນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ PPE, ຢາຂ້າເຊື້ອ, ສົບມື, ເກີບໂບກນໍາກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຕອບໂຕ້ພະຍາດ ໂດຍດ່ວນ.

6ໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຊາມະການ ແລະ ຈັດຕັ້ງຂ້າທໍາລາຍໝູທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະໝູທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເປັນວົງແຄບຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ຄອບຄົວໃກ້ຄຽງທີ່ໄດດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍໃຫ້ບັນທຶກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໝູທີ່ຖືກຂ້າທໍາລາຍຕາມຂະໜາດ, ອາຍຸ, ສາຍພັນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານໃນການຊົດເຊີຍ.

ເພື່ອຕັດວົງຈອນຂອງເຊື້ອພະຍາດແລະ ກໍາຈັດໝູຕາຍ ແລະ ໝູຖືກຂ້າ ດ້ວຍການເຝົ້າ ຫຼື ຝັງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ, ບໍ່ໃຫ້ນໍາເອົາໝູທີ່ເຈັບ ຫຼື ຕາຍ ໄປບໍລິໂພກ ຫຼື ຖິ້ມລົງນໍ້າຫຼື ຕາມທໍາມະຊາດເດັດຂາດ.

7 ນໍາພາ ປະຊາຊົນເຮັດອະນາໄມແລະ ຂ້າເຊື້ອຄອກສັດ ສີດພົ່ນ ດ້ວຍຢາຂ້າເຊື້ອ ຫຼື ໂຮຍປູນຂາວໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນບໍລິເວນບ້ານ ທີ່ໝູອາໃສ ຫຼື ບ່ອນທີ່ໝູຍ່າງໄປມາແຕ່ລະມື້.

8ໃຫ້ລາຍງານສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າກາປະຕິບັດມາດຕະການໂຕ້ຕອບພະຍາດໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເປັນແຕ່ລະວັນ.

9 ປະຕິບັດມາດຕະການອື່ນໆຕາມກົດໝາຍ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ.