ປີຜ່ານມາລາວສົ່ງອອກ ພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ

432

ປີ 2018 ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າຫຼາຍກວ່າ1,3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 24,30% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກທັງໝົດ ໂດຍໄດ້ຮັບສິດສົ່ງອອກ 31 ປະເທດ.

ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ສຳເລັດການສັງລວມສະຖິຕິການນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ ພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ ປະຈຳປີ 2018. ໃນນັ້ນ, ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ ແບ່ງອອກເປັນ 02 ຮູບແບບດ້ວຍກັນ ຄື: ແບບຝ່າຍດຽວ ( ລະບົບສິດທິພິເສດທົ່ວໄປ ຫຼື Generalized System of Preferences: GSP ) ແລະ ແບບຕອບແທນກັນ ຫຼື ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ( ສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫຼື Free Trade Agreement: FTA ).

ສໍາລັບມູນຄ່າການສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ ໃນປີ 2018 ສູງເຖິງ 1,3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 24,30% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກທັງໝົດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີມູນຄ່າ 5,4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ສຳລັບມູນຄ່າການນຳເຂົ້າພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າແມ່ນ 631 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 10,80% ຂອງມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າທັງໝົດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີມູນຄ່າ 5,8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

ສຳລັບປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າມີທັງໝົດ 37 ປະເທດ ຄື: ໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເຢຍລະມັນ, ສປ ຈີນ, ຊູແອັດ, ອັງກິດ, ອິຕາລີ, ແບນຊິກ, ດານມາກ, ຟີລິບປິນ, ຝຣັ່ງ, ມາເລເຊຍ, ໂຮນລັງ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອິນເດຍ, ຕວັກກີ, ປ໊ອກຕຸຍການ, ກຳປູເຈຍ, ແອັດສະປາຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອາເມຣິກາ, ອົດສະຕຣາລີ, ອຽກລັງ, ໂປໂລຍ, ໂອຕຣິດ, ໂຄເອເຊຍ, ເຊັກ, ນູແວນເຊລັງ, ສິງກະໂປ, ບູນກາລີ, ການາດາ, ເກຼັກ, ສິງກະໂປ, ອູແກຣນ, ເອັສໂຕນີ, ມຽນມາ, ໂກຣເອເຊຍ, ຣັດເຊຍ, ສະໂລເວນີ ແລະ ນ໊ອກແວ ( ເຊິ່ງການຈັດລຽງປະເທດໃນນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ມູນຄ່າການສົ່ງອອກແຕ່ຫຼາຍຫາໜ້ອຍ ). ໃນນັ້ນ, ປະເທດທີ່ມີການສົ່ງອອກໄປຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ; ມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກສູງເຖິງ 425 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ, 332 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 250 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ຕາມລຳດັບ.

ສ່ວນປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົ້າພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າມີທັງໝົດ 39 ປະເທດ ຄື: ໄທ, ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອັງກິດ, ອາເມຣິກາ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອິນເດຍ, ເຢຍລະມັນ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ຝຣັ່ງ, ໄຕ້ຫວັນ, ໂອຕຣິດ, ອິຕາລີ, ຊີຣີ, ແອັດສະປາຍ, ອົດສະ ຕຣາລີ, ອາຟຣິກກາໃຕ້, ຣັດເຊຍ, ອາກຊັງຕິນ, ເມັກຊິກໂກ, ຕວັກກີ, ແບນຊິກ, ນູແວນເຊລັງ, ໂຮນລັງ, ປ໊ອກຕຸຍການ, ຮົງກາຣີ, ເຊັກ, ປູເອໂຕຣິໂກ, ອຽກລັງ, ສິງກະໂປ, ຊູແອັດ, ກູບາ, ໂປໂລຍ, ກົວເຕມາລາ, ການາດາ ແລະ ນູແວນເຊລັງ ( ເຊິ່ງການຈັດລຽງປະເທດ ໃນນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າແຕ່ຫຼາຍຫາໜ້ອຍ ). ໃນນັ້ນ, ປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ມີການນຳເຂົ້າຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ໄທ, ສປ ຈີນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ມີມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສູງເຖິງ 329 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 79 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 76 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕາມລຳດັບ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ເມື່ອມີການສົມທຽບລະຫວ່າງການສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າແບບຝ່າຍດຽວ ແລະ ແບບຕອບແທນກັນ ເຫັນວ່າການນຳໃຊ້ສິດທິພິເສດແບບຝ່າຍດຽວມີມູນຄ່າພຽງ 278 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີ່ການສົ່ງອອກແບບຕອບແທນກັນມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງການສົ່ງອອກແບບຕອບແທນກັນກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫຼາຍກວ່າການສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າສູງເຖິງ 78,77%.

ສຳລັບສະຖິຕິພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າເບື້ອງຂາອອກທີ່ສັງລວມມານີ້ອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງມູນຄ່າການນຳໃຊ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າຕົວຈິງເນື່ອງຈາກວ່າເປັນພຽງແຕ່ຕົວເລກທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກຟອມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເປັນຜູ້ເກັບກຳໂດຍບໍ່ໄດ້ສົມທຽບກັບມູນຄ່າການນຳເຂົ້າຕົວຈິງຂອງປະເທດປາຍທາງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າການສົ່ງອອກໃນຂອບ FTA ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ກົດສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຂຶ້ນໂດຍນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບພາຍໃນປະເທດທັງໝົດ ( Wholly Obtained ). ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ປະກອບການຂອງ ສປປ ລາວຍັງບໍ່ທັນສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດໃນພາກພື້ນດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກ -ລັດຖະບານໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ.