ເປີດສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

449

ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮ່ວມກັບ ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ເປີດສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ເພື່ອເປັນການຕິດຕາມຄວາມພ້ອມດ້ານສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນການເຮັດວຽກ,ປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.

ການເປີດສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການກວດສຸຂະພາບຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ສາມາດເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍປາສະຈາກການເປັນພະຍາດ.

ທ່ານ ສະໜອງ ທອງຊະນະຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານແຫ່ງນີ້ແມ່ນຮັບຜິດຊອບກວດສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍສະເພາະຈະບໍ່ໄດ້ປິ່ນປົວຄົນເຈັບທົ່ວໄປຄືກັບໂຮງໝໍແຫ່ງອື່ນໆ.

ເຊິ່ງຈະເປັນທັງບ່ອນໃຫ້ບໍລິການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ,ກວດສຸຂະພາບແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ສປປ ລາວ ແລະ ຈະເປັນຖານຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທົ່ວປະເທດ,ການກວດສຸຂະພາບຂອງແຮງງານປີລະຄັ້ງກໍເພື່ອເປັນການຕິດຕາມຄວາມພ້ອມດ້ານສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນການເຮັດວຽກ, ປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.

ພ້ອມນີ້, ສູນກວດສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວ ຍັງມີລົດບໍລິການກວດສຸຂະພາບເຄື່ອນທີ່ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການກວດສຸຂະພາບຢູ່ຕາມໂຮງຈັກ – ໂຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າກວດສຸຂະພາບຢູ່ສູນໄດ້.

ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານກໍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສູນກວດກາສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ ແລະສະພາບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດຕ່າງໆ ຈາກການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານແລະ ທີ່ສຳຄັນຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານສາມາດນຳມາວິເຄາະ ແລະ ກຳນົດເປັນນະໂຍບາຍຕ່າງໆເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບໄດ້.

ພິທີເປີດສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2019 ໂດຍມີ ທ່ານ ຄຳແພງ       ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

( ຂ່າວ: ເພັດສະໄໝ )