ສກຈບ ເມືອງຫົງສາ – ເມືອງເງິນ ມີກຳໄລ 452 ລ້ານກີບ

509

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ( ສກຈບ ) ເມືອງຫົງສາ – ເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ບໍລິການດ້ານເງິນກູ້,ເງິນຝາກຂອງບັນດາຂາຫຸ້ນການໂອນເງິນດ່ວນ ແລະວຽກງານທະນາຄານບ້ານ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວທັນໃຈໃນການໂອນເງິນ,ຮັບເງິນອັນໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈ, ເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມາບໍລິການນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ຈ່າຍຄຳ ລໍບັນລິດ ອຳນວຍການ ສກຈບເມືອງຫົງສາ – ເມືອງເງິນ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ວ່າ:ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກເມືອງຫົງສາ – ເມືອງເງິນ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ຫຼັກ 2ວຽກ ຄື: ວຽກທະນາຄານບ້ານ ແລະ ວຽກງານສະຖາບັນທະນາຄານບ້ານ ປະກອບມີ 47 ບ້ານ, ມີ 4 ເມືອງ ຄື: ເມືອງໄຊຍະບູລີ ມີ 8 ບ້ານ,ເມືອງຫົງສາ 20 ບ້ານ, ເມືອງເງິນ 16 ບ້ານ ແລະ ເມືອງໄຊສະຖານ 3 ບ້ານ, ມີສະມາຊິກກອງທຶນທັງໝົດ 5.681 ຄົນ, ມີທຶນທັງໝົດ 18 ຕືຶ້ ກວ່າກີບ.

ໃນປີຜ່ານມາສາມາດປ່ອຍເງິນກູ້ໄດ້ທັງໝົດ 8ຕື້ກວ່າກີບ, ທະນາຄານບ້ານມີເງິນຝາກໄວ້ນຳສະຖາບັນເພື່ອຮັບດອກເບ້ຍແຕ່ລະເດືອນມີທັງໝົດ9 ຕື້ກວ່າກີບ, ທະນາຄານບ້ານໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນຈຳນວນ 60 ລ້ານກວ່າກີບ, ປັດຈຸບັນຍອດເງິນຝາກທັງໝົດຂອງທະນາຄານບ້ານມີທັງໝົດ17 ຕື້ກວ່າກີບ, ສາມາດແບ່ງປັນຜົນໃຫ້ສະມາຊິກບັນດາທະນາຄານບ້ານທີ່ມີກຳໄລທັງໝົດ 36 ບ້ານ ເທົ່າ 77% ຂອງບ້ານທັງໝົດ ແລະ ລາຍຮັບໃນການປັນຜົນໃນທ້າຍປີ 2018 ມີ 2ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 63 ລ້ານກີບຕໍ່ບ້ານ ໂດຍສະເລ່ຍໃນສົກປີ 2018.

ຜ່ານມາທາງການເງິນຈຸລະພາກຂອງພວກເຮົາສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ທັງໝົດ452 ລ້ານກວ່າກີບ, ປັດຈຸບັນມີລູກຄ້າທັງໝົດຂອງສະຖາບັນເຄື່ອນໄຫວຢູ່930 ຄົນ, ໃນວົງເງິນກູ້ທັງໝົດ 8 ຕື້ກວ່າກີບດອກເບ້ຍ 2,8% ຕໍ່ເດືອນ, ການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າເປັນລາຍສ່ວນບຸກຄົນເຊັ່ນ: ປະຊາຊົນ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ,ໂດຍຄ້ຳປະກັນໃບຕາດິນ, ບັດ ATM ແລະ ການຢືມບໍ່ເກີນ 50 ລ້ານກີບ.

ໃນສົກປີ 2018ຜ່ານມາໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ອອກທັງໝົດ 13,2 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ປ່ອຍເຂົ້າໃນດ້ານກະສິກຳມີ 3,9 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 46,7%, ປ່ອຍເຂົ້າການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ 3,5 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ41,5%, ປ່ອຍເຂົ້າດ້ານການບໍລິການ 855ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 10% ແລະ ປ່ອຍເພື່ອບໍລິໂພກ 143 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 18%.ປີຜ່ານມາຈຳນວນຫຸ້ນຂອງສະຖາບັນມີ 1 ຕຶື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 6% ທາງສະຖາບັນໄດ້ມອບພັນທະອາກອນກຳໄລໃຫ້ລັດມີ 123 ລ້ານກີບ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມດ້ານຕ່າງໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ທ່ານ ຈ່າຍຄຳ ລໍບັນລິດ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ:ໃນສົກປີ 2019 ທາງສະຖາບັນຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເງິນກູ້ບັນລຸໄດ້ 800 ຄົນ, ລະດົມຂາຫຸ້ນເພີ່ມເງິນຫຸ້ນໃນແຕ່ລະປີສຳລັບພະນັກງານໃຫ້ໄດ້100 ລ້ານກີບ, ຍອດເງິນຝາກຈາກທະນາຄານບ້ານ ແລະພະນັກງານໃຫ້ໄດ້ 9,2 ຕື້ກີບ, ຍອດເງິນກູ້ຂອງສະຖາບັນທີ່ຄ້າງສຳລະໃນປີ9,5 ຕື້ກີບ, ຍອດເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານບ້ານໄດ້ 17,7ຕື້ກີບ ແລະ ຄາດວ່າສະຖາບັນຈະມີກຳໄລໃນປີກ່ອນຫັກອາກອນກຳໄລເຖິງ 580 ລ້ານກີບ.