ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດການເຊື່ອມໂຍງ ສປປ ລາວ ສູ່ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

956

ບໍລິສັດ ສິດທິໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລັດຖະບານລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະເຂດໂລຈິສຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 100 ກວ່າເຮັກຕາ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາເຊິ່ງຈະເລີ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ຕອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນທ້າຍປີ 2022 ເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ.ດ້ານປະທານບໍລິສັດເປີດເຜີຍໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະເປັນການຮອງຮັບຂົນສົ່ງສິນຄ້າທຸກປະເພດທີ່ເຂົ້າມາລາວທັງເປັນການສົ່ງສິນຄ້າຈາກລາວໄປຍັງບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ.

ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະທານ ບໍລິສັດ ສິິດທິໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຈິສຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດພັດທະນາໂລຈິສຕິກແຫ່ງຊາດ ປີ 2016 – 2020 ແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຫັນປະເທດລາວໃຫ້ເປັນສູນກາງແຫ່ງການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງເປັນປະເທດບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບທະເລ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການສ້າງຕັ້ງທ່າບົກຈະເປັນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງບັນດາເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ ຄື: 1). ເສັ້ນທາງຕາເວັນຕົກສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງທາງທະເລຜ່ານທ່າເຮືອແຫຼມສະບັງ ( Kerry Siam Seaport ) ໂດຍທີ່ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງຈະເປັນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງຂອງການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບທາງທະເລ, ທາງບົກ ແລະ ທາງອາກາດ ໄປຍັງບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ; 2). ເສັ້ນທາງຕາເວັນອອກສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງທາງທະເລຜ່ານທ່າເຮືອສາກົນລາວ – ຫວຽດ ( Lao – Viet International Port ) ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍທີ່ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງຈະເປັນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງຂອງການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບທາງທະເລ ແລະ ທາງບົກໄປຍັງບັນດາປະເທດຕາເວັນອອກ; 3). ເສັ້ນທາງສາຍເໜືອສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ ເຖິງຄຸນໝິງຜ່ານນະຄອນ ສົງຊິ້ງ ໄປຍັງທະວີບເອີຣົບ ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ຢູຊີນອູ ( YUXINOU ) ຂອງບໍລິສັດ YPL ທີ່ມີສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ແລະ ສາມາດໃຊ້ເວລາການຂົນສົ່ງ 17 ວັນ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຜ່ານມາ ບໍລິສັດສິດທິ ໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະການຮ່ວມມືກັບບັນດາບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ແລະ ໂລຈິສຕິກລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຄື: ບໍລິສັດ Kerry Logistics ທີ່ມີທ່າເຮືອຢູ່ແຫຼມສະບັງ ( ປະເທດໄທ ) ແລະ ເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງທົ່ວໂລກໃນວັນທີ 11 ເດືອນ 7 ປີ 2018 ກັບບໍລິສັດ YPL ຂອງຈີນ ທີ່ສໍາປະທານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ຢູຊີນອູ ( Yuxinou ) ຈາກນະຄອນ ສົງຊິ້ງ ( ປະເທດຈີນ ) ໄປຍັງເມືອງດຸຍສະເບີກ ( ປະເທດເຢຍລະມັນ) ແລະ ກັບ ບໍລິສັດ PLG ຂອງສິງກະໂປ ໃນວັນທີ 13 ເດືອນ 5 ປີ 2018.

ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ຈະເປັນສູນກາງການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດອາຊຽນກັບປະເທດຈີນ ໂດຍຈະມີຜົນໃຫ້ສາມາດຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂລຈິສຕິກ ຈາກການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟທີ່ປະຢັດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຂົນຕູ້ເປົ່າມາບັນຈຸສິນຄ້າອີກ ເພາະຈະມີບໍລິການຕູ້ສິນຄ້າທີ່ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເຂດໂລຈິສຕິກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການມູນຄ່າເພີ່ມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ, ການບໍລິການຕູ້ເຢັນ, ການປະກອບຊິ້ນສ່ວນອຸດສາຫະກໍາ, ການບໍລິການເຂດປອດພາສີ, ການບໍລິການຕູ້ສິນຄ້າ, ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພ.

ຂະນະທີ່ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດໃນຂະບວນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນທາງບົກໃຫ້ເກີດຄວາມປອດໄພ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງພາສີສະເພາະ ຈາກຂົວມິດຕະພາບໄປຍັງທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບການແຈ້ງຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງຂ້າມແດນລ່ວງໜ້າຈະສາມາດຮອງຮັບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການເກັບກໍາສະຖິຕິກໍຄືການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກຈຳນວນປະລິມານພາຫະນະຂົນສົ່ງທີ່ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ( MOU ) ເພື່ອສືບຕໍ່ສຶກສາສໍາຫຼວດ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນພັດທະນາໂຄງການທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຈິສຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບ ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະທານ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການລົງທຶນແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລົງນາມສັນຍາຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ກັບ ບໍລິສັດ ເຄີຣີ ໂລຈິສຕິກ ເນັດເວີກ ( Kerry Logistics Network ); ສັນຍາຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ກັບ ບໍລິສັດ ປາຊີຟິກ ອິນເຕີເກຣດ ໂລຈິສຕິກ ( PLG ) ແລະ ສັນຍາວ່າຈ້າງ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລ        ຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ກັບ ບໍລິສັດ ໂຣໂຢລ ຮັດສ໌ໂກນິງ ( Royal Haskoning ) ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາວິສະວະກໍາຈາກປະເທດໂຮນລັງ ທີ່ມີປະສົບການກໍ່ສ້າງທ່າບົກຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ ໂດຍສະເພາະທ່າບົກທີ່ເມືອງຄໍກົສ ປະເທດກາຊັກສະຖານ.

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມຄັ້ງນີ້ ຍັງມີ ທ່ານຈອດຊ ເຢວ ( George Yeo ) ປະທານ ບໍລິສັດ Kerry Logistics, ທ່ານ ເກຼັດໄຊ ເບນຈະອາທອນສິຣິກູລ ( Kledchai Benjaathornsirikul ) ປະທານ ບໍລິສັດ ທ່າເຮືອ Kerry Siam Seaport ແຫຼມສະບັງ ປະເທດໄທ, ທ່ານ ເຄນວິນ ລິມ ( KelvinLim ) ປະທານ ບໍລິສັດ PLG ( ສິງກະໂປ ) ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ YPL  ( ປະເທດຈີນ ), ພ້ອມທັງບັນດາແຂກຜູ້ມີກຽດອື່ນໆ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.