ເມືອງວັງວຽງ!! ຈະເດັດຂາດປີໃໝ່ໃຜຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າປັບໃໝແທ້

615

ເມືອງ ວັງວຽງ ເປັນອີກເມືອງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ບໍ່ສະເພາະແຕ່ໃນຊ່ວງເທດສະການ ຫຼື ວັນທຳມະດາ ກໍ່ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດມີຫາງສຽງຈາກສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການການຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າໂດຍບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໃນຊ່ວງເທດສະການນີ້, ເຈົ້າເມືອງວັງວຽງ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການ ເຖິງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຫ້າງຮ້ານຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍທຸກປະເພດ ທົ່ວເມືອງວັງວຽງ ເລື່ອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໃນໄລຍະບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ເຊິ່ງແຈ້ງການລະບຸໄວ້ວ່າ: ໃຫ້ຫ້ອງການອຸດສາະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງວັງວຽງ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ ໂດຍສະເພາະຄະນະ ຊີ້ນຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກເຈົ້າເມືອງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 71/ນຍ, ລົງວັນທີ 6 ຄຸລາ 2017 ທີ່ກະທົບໄວຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຕໍ່ສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມື ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຫຼີກເວັ້ນການສວຍໂອກາດກັກຕຸນສິນຄ້າຂຶ້ນລາຄາເພື່ອເກງກຳໄລ.

ຫ້າມ ບັນດາຫ້າງຮ້ານທົ່ວເມືອງວັງວຽງຂຶ້ນ-ລົງລາຄາສິນຄ້າຕາມລຳພັງໃຈຕົນເອງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂັ້ນເທິງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າ 30 ລານຍການ ທີ່ລັດຄວບຄຸມເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເງິນຕາ, ເຂົ້າ, ຊີ້ນ, ປາ, ອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມ, ພືດຜັກ ແລະ ສິນຄ້າເພດອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງເດັດຂາດ.

ໃຫ້ຈັດຕັ້ງແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະບຸນປີໃໝ່ລາວ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.  ໃນກໍລະນີຫາກມີການລະເມີດ ຫຼື ຝ່າຝືນ ແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການໝວດທີ 6 ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນດຳລັດ 474/ນຍ ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2010 ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.