ປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດໃນຊ່ວງປີໃໝ່ລາວ ລອງໃຊ້ຂັ້ນຕອນນີ້

424

ໃນຊ່ວງ 7 ວັນອັນຕະລາຍໃນບຸນປີໃໝ່ລາວນັ້ນ ປະລິມານລົດທີ່ເດີນທາງກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນມີຂ້ອນຂ້າງສູງແລະ ມັກເກີດອຸບັດປະຕິເຫດເທິງຖະໜົນຫົນທາງໃນອັດຕາທີ່ສູງ ເຊິ່ງສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດມີຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: ເມົາແລ້ວຂັບ, ຢາກນອນແຕ່ຍັງຝືນຂັບ, ການຂາດສະຕິຈົນນຳໄປສູ່ຄວາມປະໝາດ ເປັນຕົ້ນ.

ປັດໄຈທີ່ກ່າວມານັ້ນ ອາດສົ່ງຜົນອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ໂຕທ່ານເອງ ລວມໄປເຖິງຄົນຮອບຂ້າງ, ຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ ມື້ນີ້ ທີມງານຂ່າວເສດຖະກິດການຄ້າຈະມາແນະນຳວິທີຫຼຸດ ແລະ ປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດໃນຊ່ວງ 7 ວັນອັນຕະລາຍ ເພື່ອກຽມໂຕເອງໃຫ້ພ້ອມເມື່ອຕ້ອງຂັບຂີ່ເທິງຖະໜົນຫົນທາງ.

ຢາກນອນ (ງ່ວງນອນ) ບໍ່ຕ້ອງຂັບ

ງົດຂັບລົດໄວ

ເມົາແລ້ວຫ້າມຂັບລົດ

ຮັດເຂັມຄັດນິລະໄພ ຫຼື ໃສ່ໝວກກັນນ໋ອກ

ຫ້າມລົມໂທລະສັບໃນຂະນະກຳລັງຂັບລົດ

ກວດເບິ່ງສະພາບລົດກ່ອນສະຕາດ

ການບໍ່ປະໝາດ ແລະ ຄວາມບໍ່ຂາດສະຕິສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດທ່ານ

ຈາກວິທີຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ ທຸກຢ່າງລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມບໍ່ປະໝາດ ແລະ ຄວາມບໍ່ຂາດສະຕິທັງນັ້ນ ເຊິ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ຫຼື ການຂັບລົດເທິງຖະໜົນຫົນທາງກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຈື່ຈຳໃຫ້ຂື້ນໃຈສະເໝີ, ເປັນເໝືອນເຄື່ອງເຕືອນໃຈ ແລະ ເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນໄພກັບໂຕເຮົາໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຮົາພົບເຫັນການປະໝາດ ເຊັ່ນ:ການກົ້ມໄປຈັບເຄື່ອງຂອງ ເຊັ່ນ: ແວ່ນກັນແດດ, ຕຸກນໍ້າ, ໂທລະສັບ ຫຼື ອາດລວມໄປເຖິງການນຳເດັກນ້ອຍມານັ່ງນຳໃນເວລາຂັບລົດເປັນຕົ້ນ ພຽງແຕ່ລະສາຍຕາຈາກເສັ້ນທາງກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດປະຕິເຫດໄດ້ດັ່ງນັ້ນໃນຂະນະຂັບລົດ ຕ້ອງບໍ່ປະໝາດ ແລະ ມີສະຕິຢູ່ສະເໝີ.