ຫາລືຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ໃນອາຊຽນ

393

ບັນຫາຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ, ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າຜ່ານແດນ ພາຍໃນອາຊຽນ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ,nຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາຫາລືໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ປະສານງານການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າອາຊຽນ.

ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ເມສາ 2019 ຢູ່ໂຮງແຮມ ລາວ ພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ອໍລະມົນ ຊັບທະວີທໍາ ຫົວໜ້າກົມເຈລະຈາການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າແຫ່ງປະເທດໄທ; ທ່ານ ເຂັມເດັດ ສີຫາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີຄະນະຜູ້ແທນປະເທດອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ເຂັມເດັດ ສີຫາວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມມີຂຶ້ນເພື່ອສືບຕໍ່ຜົນຂອງການເຈລະຈາຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຈໍລະຈອນ – ຂົນສົ່ງ, ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ແລະ ຜ່ານແດນຂອງສິນຄ້າພາຍໃນອາຊຽນ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ວ່ອງໄວ, ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ, ເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆທາງດ້ານການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ ທີ່ເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ – ການລົງທຶນແກ່ນັກທຸລະກິດຂອງອາຊຽນ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະການເອື້ອອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃນດ້ານການຄ້າຂອງບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ໂດຍຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຈລະຈາໃນ 4 ຄະນະກໍາມະການເຈລະຈາ ຄື: ປະທານຄະນະເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າອາຊຽນ ( ATIGA ), ປະທານຄະນະເຈລະຈາດ້ານເອເລັກ     ໂຕຣນິກ ( ACCEC ), ປະທານຄະນະເຈລະຈາດ້ານໂລຈິສຕິກຂົນສົ່ງ ( TFWG ) ແລະ ປະທານຄະນະເຈລະຈາດ້ານພາສີ ( CCC ), ສໍາລັບວຽກງານດ້ານນີ້ໄດ້ກວມເອົາການຊີ້ນໍາໃຫ້ແກ່ຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ຕິດພັນ ເຊັ່ນ: ວຽກງານມາດຕະຖານ, ວຽກງານການຄ້າດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ, ວຽກງານດ້ານການຂົນສົ່ງ, ວຽກງານທາງດ້ານພາສີ ແລະ ວຽກງານການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນວຽກງານໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າດີພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການປັບປຸງການສ້າງການແຈ້ງລະບົບພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ຂອງແຕ່ລະປະເທດກໍໄດ້ມີການລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບພາຍໃນເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄວໆນີ້. ນອກຈາກນີ້, ວຽກງານມາດຕະການທາງດ້ານການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ປະເທດສະມາຊິກກໍາລັງໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງ ເພື່ອສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປະເທດອາຊຽນ.