ຍທຂ ຈະສຸມທຶນເກືອບ 80 ຕື້ກີບໃສ່ 200 ກວ່າໂຄງການ

529

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ( ຍທຂ ) ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານການລົງທຶນສະເພາະປີນີ້ 200 ກວ່າໂຄງການ ຄິດເປັນເງິນປະມານເກືອບ 80 ຕື້ກີບ ນອນໃນບ້ວງການລົງທຶນປົກກະຕິ ແລະ ການລົງທຶນສະເພາະຂອງປີ.

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະເພາະປີ 2019 ມີທັງໝົດຈຳນວນ 212 ໂຄງການ ລວມງົບປະມານພາຍໃນອະນຸມັດ 79 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 4% ຂອງໂຄງປະກອບການລົງທຶນຂອງລັດຂອງກະຊວງ ຍທຂ ປະຈຳປີນີ້. ໃນນີ້, ເປັນທຶນບ້ວງປົກກະຕິ 179 ໂຄງການ ລວມເງິນປະມານ 55,7 ຕື້ກວ່າກີບ ເປັນທຶນສົມທົບ 50 ໂຄງການ ຈຳນວນ 14 ຕື້ກວ່າກີບ, ໂຄງການສືບຕໍ່ 93 ໂຄງການ ຈຳນວນ 26,9 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຊຳລະໜີ້ ( ປະຕິບັດສຳເລັດ 100% ) 36 ໂຄງການ ຈໍານວນ 13,8 ຕື້ກວ່າກີບ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີບ້ວງລົງທຶນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍສະເພາະ 33 ໂຄງການ ຈຳນວນ 23,2 ຕື້ກວ່າກີບ ເປົ້າໝາຍສະເພາະ 19 ໂຄງການ ຈຳນວນ 11,2 ຕື້ ກວ່າກີບ ໂຄງການສືບຕໍ່ 13 ໂຄງການ, ໂຄງການຊຳລະໜີ້ ປະຕິບັດໄດ້ 100% ມີ 6 ໂຄງການ, ໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ຈໍານວນ 14 ໂຄງການ. ໃນນີ້, ເປັນໂຄງການສືບຕໍ່ 7 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຊໍາລະໜີ້ ປະຕິບັດໄດ້ 100% ຈຳນວນ 7 ໂຄງການ.

ອີງຕາມໂຄງປະກອບການລົງທຶນຂອງລັດຂອງກະຊວງ ຍທຂ ທຶນປົກກະຕິ ແລະ ທຶນສະເພາະ 79 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ການລົງທຶນຂອງງົບປະມານຂອງກະຊວງ ຍທຂ ທັງໝົດແມ່ນກວມເອົາປະມານ 4% ເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງມີວຽກງານການຟື້ນຟູໄພພິບັດ 75,4 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 4%, ການຊົດເຊີຍທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ 250 ຕື້ ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 13%, ການລົງທຶນອື່ນໆ 701,6 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 37% ແລະ ລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ 803 ຕື້ກວ່າກີບ ກວມເອົາ 42% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ.

ການລົງທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານສະເພາະແມ່ນວຽກຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະປີເຊັ່ນດຽວກັບວຽກງານຂະແໜງອື່ນໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານຟື້ນຟູໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະລະດູຝົນປີ 2018 ຜ່ານມາ ເຊິ່ງມັນໄດ້ສ້າງ ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງມະຫາສານໃນຫຼາຍຂະແໜງການ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ຂອງແຕ່ລະໄລຍະ.