ແຈ້ງເຕືອນ! ເຝົ້າລະວັງ ການລະບາດຂອງພະຍາດຫູກ່ຳໝູ ໃນເຂດພາກເໜືອ

457

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບມາດຕະການກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດຫູກໍ່າໝູ ເລກທີ 0324/ກປລ, ລົງວັນທີ 08 ກຸມພາ 2019 ເຖິງຫົວໜ້າຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ ເຂດພາກເໜືອຂອງລາວຄື: ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແຜ່ລະບາດອອກເປັນວົງກວ້າງໄປສູ່ເຂດ ຫຼື ແຂວງອື່ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີມາດຕະການກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຳຈັດພະຍາດໂດຍໄວ ແລະ ເຂັ້ມງວດ.

ຕາມການລາຍງານຂອງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມື່ອທ້າຍເດືອນ ມັງກອນຫາຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ 2019 ໄດ້ມີການລາຍງານວ່າ ມີໝູທີ່ປະຊາຊົນລ້ຽງຢູ່ເຈັບ ແລະ ຕາຍ  ຈໍານວນໜຶ່ງຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ເຊິ່ງສູນວິໄຈພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຜົນການກວດ ພົບເຊື້ອພະຍາດໝູກໍ່າຫູຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2019 ທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງຈາກຟາມລ້ຽງໝູຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຜົ້ງສາລີ. ເຊິ່ງພະຍາດນີ້ໄດ້ເກີດລະບາດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2010, ເຮັດໃຫ້ໝູເຈັບ ແລະ ຕາຍຫຼາຍພັນໂຕ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການລ້ຽງໝູຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ພະຍາດຫູກ່ຳໝູ ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດຮ້າຍແຮງ ສຳລັບໝູທຸກຊະນິດ, ທຸກເພດໄວ ແລະ ທຸກອາຍຸ ເຊິ່ງມີອາການສະແດງອອກໃນສອງກຸ່ມອາການຄື: 1) ອາການທາງລະບົບຫາຍໃຈ, ເປັນຫວັດ, ໄອ, ປອດບວມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ 2) ອາການທາງລະບົບການຂະຫຍາຍພັນ,​ ມີຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ສຳລັບໝູແມ່. ພະຍາດນີ້ຈະມີລັກສະນະແບບຊໍາເຮື້ອແກ່ຍາວ, ຖ້າເປັນໝູຂາວຈະສັງເກດເຫັນໃບຫູກ່ຳດຳ ຄ້າຍຄືກັນກັບພະຍາດອະຫິວາໝູ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຈິ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ປະສານສົມທົບກັບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊຸກຍູ້ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມ ກວດກາ ສຸຂະພາບໝູຂອງຕົນ. ຖ້າພົບເຫັນໝູມີອາການຜິດປົກກະຕິ ໃຫ້ແຈ້ງສັດຕະວະແພດບ້ານ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເພື່ອມອບໝາຍໃຫ້ພະນັກງານສັດຕະວະແພດລົງຕິດຕາມກວດກາພະຍາດຕົວຈິງ.

ໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ສັດຕະວະແພດບ້ານ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳ ວິທີການລ້ຽງໝູດ້ວຍລະບົບປ້ອງກັນພະຍາດທາງດ້ານຊີວະພາບ ແລະ ມາດຕະການດ້ານສຸຂະນາໄມເຊັ່ນ: ການເຮັດອະນາໄມ ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອຄອກສັດ.

ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດການເຄື່ອນຍ້າຍໝູຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ໂດຍອະນຸຍາດໝູທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບສັດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍພະນັກງານສັດຕະວະແພດຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຕິດມາກັບການເຄື່ອນຍ້າຍເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າບໍ່ມີໃບແຈ້ງການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຂອງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການກວດກາດ້ານສຸຂະພາບສັດ ຫຼື ການຢັ້ງຢືນການກວດກາດ້ານສຸຂານາໄມຜະລິດຕະພັນສັດຈາກສັດຕະວະແພດຂອງລັດຈາກປະເທດຕົ້ນທາງ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂົນສົ່ງເຄື່ອນຍ້າຍນຳເຂົ້າຢ່າງເດັດຂາດ.

ໃນກໍລະນີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດປະຈຳດ່ານ ກວດພົບເຫັນຜູ້ລະເມີດ ຝ່າຝືນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ກັກກັນ, ທຳລາຍ ໝູ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນໝູທີ່ມີພະຍາດ.