ລາວ ກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະມາຄົມສະຫະພັນສິນເຊື່ອແຫ່ງອາຊີ

295

ການສຳມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ( ສສງ ) ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2018 ໄດ້ສຳເລັດໃນວັນທີ 6 ມີນາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼັງໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 2 ວັນ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການສະຫະພັນສະຫະກອນ ໄຣໄຟເຊັນ ແຫ່ງ ປະເທດເຢຍລະມັນ ( DGRV ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະມາຄົມສະຫະພັນສິນເຊື່ອແຫ່ງອາຊີ ( ACCU ), ບັນດາ ສສງ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ນຳສະເໜີຮ່າງພາລະບົດບາດຂອງ ສສງ ໂດຍເນັ້ນກ່ຽວກັບວິໄສທັດ, ພັນທະກິດ, ການວາງແຜນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຄືອຂ່າຍ. ພ້ອມນີ້, ຍັງນຳສະເໜີສະພາບລວມຂອງການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຂອງປະເທດມຽນມາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການສະເໜີສະພາບລວມຂອງການສ້າງຕັ້ງຊຸມນຸມ ເຄຣດິດຢຸນຽນ ຂອງໄທ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາຂອງ ເຄຣດິດຢຸນຽນ ຄອງຈັນ ທັງໝົດທັງມວນທີ່ສຳມະນາແມ່ນເພື່ອເປັນການກະກຽມຂໍ້ມູນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ສສງ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອນຳສະເໜີອົງການກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມສະຫະພັນສິນເຊື່ອແຫ່ງອາຊີ ກໍຄືສາກົນໃນຕໍ່ໜ້າ; ການມີສະມາຄົມ ຫຼື ເປັນສະມາຊິກຂອງສາກົນ ແມ່ນມີ ຄວາມໝາຍສຳຄັນຫຼາຍ ເຊິ່ງມັນຈະປົດເບື້ອງພາລະໃນການແບກຫາບຂອງພາກລັດ ແລະ ມັນຍັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ສສງ ຂອງລາວຕື່ມອີກ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງຄອບຄົວ, ຂອງຊຸມຊົນ ໄດ້ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງຕື່ມອີກ.

ສຳລັບກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ສສງ ຄັ້ງນີ້ກໍຍັງໄດ້ນຳສະເໜີການສະຫຼຸບສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານ ສສງ; ວຽກງານປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ; ການນຳສະເໜີວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ມີການນຳສະເໜີຈາກ ສສງ ມິດຕະພາບໃນຫົວຂໍ້: ການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອ ແລະ ການບໍລິຫານໜີ້ຊັກຊ້າ; ສສງ ຄອງຈັນ ໄດ້ນຳສະເໜີການບໍລິຫານ ແລະ ການຄວບຄຸມພາຍໃນ; ສສງ ຫົວແຊ ສະເໜີກ່ຽວກັບການບັນຊີ ແລະ ການລາຍງານ ແລະ ສສງ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງ ຂວາງ ໄດ້ນຳສະເໜີການຂະຫຍາຍສະມາຊິກ ແລະ ລະດົມຫຸ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ໃນເວລາຕໍ່ມາກໍມີການມອບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃບຊົມເຊີຍຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ ສສງ ທີ່ດີເດັ່ນໃນການບໍລິຫານ, ການຈັດການ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ.

ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ມີ ສສງ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທັງໝົດ 27 ແຫ່ງ; ມີສະຫະກອນອອມຊັບ 2 ແຫ່ງ ເຊິ່ງມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນກວ່າປີ 2017 ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ສະແດງອອກ ຄື: ຊັບສິນເພີ່ມຂຶ້ນ 18,13%; ໜີ້ສິນເພີ່ມຂຶ້ນ 11,37%; ທຶນທັງໝົດເພີ່ມຂຶ້ນ 33,00%; ກຳໄລເພີ່ມຂຶ້ນ 50,77%; ເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນ 11,44%; ເງິນກູ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,52%; ໜີ້ຊັກຊ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 24,40%; ຈຳນວນສະມາຊິກເພີ່ມຂຶ້ນ 6,43%; ຈຳນວນພະນັກງານຂອງ ສສງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,05% ແລະ ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ສາມາດມີ ສສງ ດີເດັ່ນ ຄື: ສສງ ມິດຕະພາບ, ສສງ ຄອງຈັນ; ສສງ ຫົວແຊ ແລະ ສສງ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ຂ່າວ – ຮູບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ