ສຟລ ຍົກລະດັບຜູ້ປະກອບການມີຄວາມພ້ອມເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

338

ສະມາຄົມເຟີນີເຈີລາວ ( ສຟລ )ໄດ້ເປີດເວທີຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຟີນີເຈີ, ຫັດຖະກໍາ ແລະຜູ້ປະກອບການສິນຄ້າໂອດ໊ອບໄດ້ຮຽນຮູ້ແບບວິທີການຂຽນແຜນທຸລະກິດ, ວາງແຜນຍຸດທະສາດການຜະລິດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຕໍ່ຍອດທຸລະກິດໃນຍຸກເຊື່ອມໂຍງ.

ພິທີດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 26 ມີນາ 2019 ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ – ໄອເຕັກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ກອງມາລາ ພົມມາໄລ ຮອງປະທານສຟລ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂອງລາວເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ກອງມາລາ ພົມມາໄລ ໄດ້ກ່າວວ່າ:ຫຼາຍໆບໍລິສັດແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນແຕ່ວ່າຫຼາຍບໍລິສັດ, ຜູ້ປະກອບການ ເອັສເອັມອີ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ທະນາຄານຕ້ອງການເພີ່ມສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຂະແໜງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະ ກາງ ເພື່ອໄປສ້າງທຸລະກິດ. ໃນການແກ້ໄຂສະຖານະການນີ້ ສຟລຈຶ່ງຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມນີ້ຂຶ້ນໃນໄລຍະສັ້ນໆນີ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້.

ສໍາລັບບັນຍາກາດຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ມີການແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນການວິເຄາະບັນຫາສະພາບຂອງທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນເປັນຕົ້ນແມ່ນການຂຽນແຜນທຸລະກິດ, ການວາງເປົ້າໝາຍຜະລິດສິນຄ້າ, ການຊອກຕະຫຼາດ, ຮູບແບບການຜະລິດ, ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອມາຂະຫຍາຍທຸລະກິດ.