ປະຊາຊົນ 200 ກວ່າບ້ານ ຖືກຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ

298

ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ນຳຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຢ່າງມະຫາສານມາສູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄ່າພາກຫຼວງ,ອາກອນຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້, ຊຸມຊົນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງໂຄງການ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນແຕ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີ 200 ກວ່າບ້ານ, 12 ພັນກວ່າຄອບຄົວ ໄດ້ຖືກຈັດສັນ – ຍົກຍ້າຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນໂຄງການນ້ຳທາ1, ມີ 37 ບ້ານ.

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານຈັດສັນ – ຍົກຍ້າຍການຊົດເຊີຍ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຄັ້ງທີ 4 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 – 28 ມີນານີ້ ທີ່ເມືອງນາກາຍ ແຂວງຄຳມ່ວນໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່,ມີບັນດາຮອງເຈົ້າ ແຂວງ, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ກ່າວວ່າ:ຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າຢູ່ປະເທດເຮົາໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນມີຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນ, ມີລັກສະນະພື້ນຖານທີ່ໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ,ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ ສປປລາວ. ໃນນີ້, ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນທີ່ຈະໄດ້ຈາກໂຄງການໂດຍກົງເຊິ່ງໄລຍະສຳປະທານແມ່ນຈະໄດ້ຮູບແບບຂອງຄ່າພາກຫຼວງ, ອາກອນຕ່າງໆ ແລະ ເງິນປັນຜົນສຳລັບໂຄງການທີ່ລັດຖືຫຸ້ນນຳຫຼັງຈາກໝົດອາຍຸສຳປະທານ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງໂຄງການຈະເປັນຂອງລັດຖະບານ 100%.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມອື່ນໆອີກທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນທະໜົນຫົນທາງ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ອ່າງເກັບນ້ຳ, ຄອງສົ່ງນ້ຳໃຕ້ເຂື່ອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ທີ່ໂຄງການສ້າງຂຶ້ນເຊິ່ງໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງໄດ້ຊົມໃຊ້ຮ່ວມກັນອັນເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ຂະບວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວກໍຄືການເອື້ອອຳນວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການໂຮມບ້ານນ້ອຍເປັນບ້ານໃຫຍ່, ສ້າງຕົວເມືອງນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດເຮັດໃຫ້ຊ່ອງວ່າງຄວາມຫຼຸດໂຕນກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງກັບຊົນນະບົດນັບມື້ຫຼຸດລົງ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ສາມາດສັງລວມວຽກງານການຈັດສັນ – ຍົກຍ້າຍໄດ້ທັງໝົດ 200 ກວ່າບ້ານ ມີ 12ພັນກວ່າຄອບຄົວໃນທົ່ວປະເທດ ມີປະມານ 60 ພັນກວ່າຄົນ ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນເຂົ້າໃນການຈັດສັນ – ຍົກຍ້າຍ, ຍັບຍ້າຍ ປະມານ 500ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້, ໂຄງການທີ່ໄດ້ຖືກໂຄງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ຍັບຍ້າຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1 ກວມເອົາ 2 ແຂວງ ຄື: ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະບໍ່ແກ້ວ ມີ 37 ບ້ານ, ມີ 2.098 ຄອບຄົວນຳໃຊ້ທຶນສູງເຖິງ 67 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ມີ 16 ບ້ານ, ມີ 1.310 ຄອບຄົວ ນຳໃຊ້ທຶນເຖິງ 45 ລ້ານໂດລາ; ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກວມເອົາ 2 ແຂວງ ຄື: ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ມີ 15 ບ້ານ, ມີ 899 ຄອບຄົວ ນຳໃຊ້ທຶນເຖິງ 21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໂຄງການເຂື່ືອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນຫີນບູນ ກວມເອົາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະແຂວງຄຳມ່ວນ ມີ 12 ບ້ານ, ມີ 841 ຄອບຄົວ ນຳໃຊ້ທຶນເຖິງ 38ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆອີກ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ລັດຖະບານ ແລະອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ຍາມໃດກໍຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈເສຍສະຫຼະ ແລະຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໂດຍສະເພາະບໍລິເວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕ່າງໆໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການພັດທະນາໂຄງການ,ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຍົກຍ້າຍອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນບ່ອນທີ່ເຄີຍດຳລົງຊີວິດມາແຕ່ບັນພະບຸລຸດ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການພັດທະນາມີຄວາມສະດວກ ແລະມີຜົນສຳເລັດ.

ສະນັ້ນ, ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະເປັນໂອກາດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນທັງພາກລັດໃນຖານະຜູ້ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບບັນຫາພື້ນຖານທີ່ເປັນອັນລວມທີ່ນອນຢູ່ໃນນະໂຍບາຍ,ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຈາກພຶດຕິກຳໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຕິດພັນກັບການຮຽນຮູ້ແນວຄວາມຄິດອັນໃໝ່ ເພື່ອນນຳໄປຈັດສັນ – ຍົກຍ້າຍ ແລະຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນຫຼັງການຍົກຍ້າຍ.

ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວມີເຂື່ອນຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ທັງໝົດ 61 ແຫ່ງ ມີກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 7.207 ກວ່າເມກາວັດ,ໃນຂະນະທີ່ການກໍ່ສ້າງລະບົບສາຍສົ່ງກໍໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ໃນປີ 2006 ພວກເຮົາມີລະບົບສາຍສົ່ງພຽງແຕ່ 10ພັນກິໂລແມັດວົງຈອນ ແລະ ມີສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າພຽງແຕ່ 15 ແຫ່ງແຕ່ຮອດປັດຈຸບັນມີລະບົບສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງ, ກາງ ແລະແຮງດັນຕໍ່າມີຄວາມຍາວ ທັງໝົດ 62 ພັນກິໂລແມັດວົງຈອນ ແລະ ມີສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ 68 ແຫ່ງ.