ມີສະຕິນຳກັນ ຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດເຫດໃນປີໃໝ່ລາວ

353

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2562ຍັບຈໍ້ມໍ່ເຂົ້າມາຢູ່ຕາມບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດກໍໄດ້ມີການກະກຽມຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກຳເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຄຽງຄູ່ກັບໃນໄລຍະບຸນປີໃໝ່ລາວນັ້ນກໍຄືບັນຫາການເກີດອຸບັດເຫດ ເຊິ່ງໃນ 5 ວັນອັນຕະລາຍໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2561ທົ່ວປະເທດມີອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນ 287 ກໍລະນີ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 39 ຄົນ.

ອີງໃສ່ສະຖິຕິອຸບັດເຫດ 5 ວັນ ໃນບຸນປີໃໝ່ລາວປີຜ່ານມາຂອງກົມຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈຳນວນເກີດອຸບັດເຫດ 5 ວັນ ໃນໄລຍະບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2560 – 2561 ( 2017 – 2018 ) ເຊິ່ງໃນປີ 2017 ມີອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ທັງໝົດ 271 ກໍລະນີ; ມີພາຫະນະເປ່ເພ ຈຳນວນ 478 ຄັນ; ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 429 ຄົນ ຍິງ 26 ຄົນ; ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈຳນວນ 39 ຄົນ ຍິງ 6 ຄົນ. ຕໍ່ມາປີ 2018 ໃນ 5 ວັນ ມີອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 287 ກໍລະນີ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ 16 ກໍລະນີ ເທົ່າກັບ 5,90%; ພາຫະນະເປ່ເພ 490 ຄັນເພີ່ມຂຶ້ນ 12 ຄັນ; ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 528 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2017 ຈຳນວນ 99 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈຳນວນ 39 ຄົນ ເປັນຍິງ 6 ຄົນ ເທົ່າກັບປີ 2017.

ໃນນີ້, ແຂວງທີ່ມີສະຖິຕິອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງຈຳປາສັກມີຈຳນວນ 49 ກໍລະນີ; ອັນດັບ 2 ແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 33 ກໍລະນີ; ອັນດັບ 3 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີ 26 ກໍລະນີ; ອັນດັບ 4 ແມ່ນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີ 26 ກໍລະນີ.ສ່ວນແຂວງທີ່ມີຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງຫຼວງພະບາງ; ຮອງມາແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ ຕາມລຳດັບ.

ສະເພາະຕົວເລກ 3 ວັນທົ່ວປະເທດ ( 14 – 16 ເມສາ ) ປີ 2018 ມີທັງໝົດ 207 ກໍລະນີ; ພາຫະນະເປ່ເພ ຈຳນວນ 348 ຄັນ; ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບມີ 385 ຄົນ; ຄົນເສຍຊີວິດ 29 ຄົນ. ປີ 2017 ມີທັງໝົດ 159 ກໍລະນີ; ພາຫະນະເປ່ເພ 281 ຄັນ; ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 286 ຄົນ ແລະ ມີຄົນເສຍຊີວິດ 22 ຄົນ.

ສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ 3 ວັນດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຂອບເຂດ 9 ເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີອຸບັດເຫດຂຶ້ນທັງໝົດ 24 ກໍລະນີ, ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ 9 ກໍລະນີ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 6 ຄົນ, ບາດເຈັບເລັກໜ້ອຍ 4 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບພໍສົມຄວນ 22 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບສາຫັດ 11 ຄົນ. ມີພາຫະນະເປ່ເພເລັກໜ້ອຍ 10 ຄັນ, ເປ່ເພສົມຄວນ 36 ຄັນ, ສຳລັບເມືອງທີ່ມີອຸບັດເຫດເກີດຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເມືອງໄຊທານີ ມີ 7 ກໍລະນີ ສຳລັບສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດແມ່ນການດື່ມເຫຼົ້າເມົາແລ້ວຂັບລົດ ແລະ ແລ່ນລົດໄວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2562 ຫຼື ປີ 2019 ນີ້ນັກຂັບຂີ່ທັງຫຼາຍຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ລະມັດລະວັງ, ເຄັ່ງຄັດໃນການປະຕິບັດກົດຈະລາຈອນເມື່ອດື່ມສິ່ງມຶນເມົາກໍຄວນຫຼີກລຽງການຂັບຂີ່ ອັນຈະພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດເຫດ ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ຄອບຄົວຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ.